Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Huyện ủy Triệu Sơn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên

Ngày 04/02/2015 09:29:39

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014, cấp ủy, các tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Trên cơ sở chương trình KTGS, trong năm 2014, ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát 19 tập thể cấp ủy, 29 cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư; việc thực hiện Quy định 45 của Bộ Chính trị (khóa XI) “thi hành Điều lệ Đảng”; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cấp ủy, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 39 chi bộ, chi ủy; 401 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, có 33 tổ chức Đảng thực hiện tốt, 5 chưa tốt, 1 có khuyết điểm; 396 đảng viên chấp hành tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đạo đức lối sống, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, số đảng viên thực hiện chưa tốt là 14, có khuyết điểm vi phạm là 8, phải xử lý kỷ luật 8 và đã xử lý kỷ luật.

UBKT các cấp đã phát hiện và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 15 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 6 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên (đã xử lý kỷ luật).

Huyện ủy Triệu Sơn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên

Đăng lúc: 04/02/2015 09:29:39 (GMT+7)

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014, cấp ủy, các tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Trên cơ sở chương trình KTGS, trong năm 2014, ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát 19 tập thể cấp ủy, 29 cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư; việc thực hiện Quy định 45 của Bộ Chính trị (khóa XI) “thi hành Điều lệ Đảng”; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cấp ủy, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 39 chi bộ, chi ủy; 401 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, có 33 tổ chức Đảng thực hiện tốt, 5 chưa tốt, 1 có khuyết điểm; 396 đảng viên chấp hành tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đạo đức lối sống, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, số đảng viên thực hiện chưa tốt là 14, có khuyết điểm vi phạm là 8, phải xử lý kỷ luật 8 và đã xử lý kỷ luật.

UBKT các cấp đã phát hiện và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 15 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 6 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên (đã xử lý kỷ luật).