Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Huyện Triệu Sơn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 18/03/2015 07:45:18

Phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế hoạt động và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức chỉ đạo thực hiện đó là:

1) Tiếp tục kêu gọi đầu t­ư tạo nguồn lực cho xây dựng cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.

2) Đẩy nhanh tiến độ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào địa bàn,  tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng mô hình mới trong nông nghiệp - nông thôn.

3) Tăng c­ường kỷ c­ương gắn với nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn.

4) Đẩy nhanh chất lư­ợng giáo dục đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp, nông thôn.

           Từ đó, tốc độ tăng tru­ởng kinh tế đạt 12%;Tỷ trọng các ngành trong GDP: Nông - Lâm nghiệp chiếm 27,8%/26,2%; Công nghiệp- XDCB chiếm 34,8%/ 38,1%;  Dịch vụ  chiếm 37,4%/ 35,7%. Tổng sản lượng lương thực đạt 130.000 tấn  đạt 100% KH; Giá trị CN - TTCN: 650 tỷ đồng đạt 100% KH; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 900 tỷ đạt 82% KH; Kiên cố hóa GTNT: 200 km đạt 100% KH; Thu ngân sách trên địa bàn: 65 tỷ đạt 97,0% KH; Tổng d­ư nợ qua hệ thống Ngân hàng và các tổ chức Tín dụng nhân dân đạt trên 900 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012. Xây dựng đơn vị văn hóa: 15 đơn vị đạt 150% KH; Trường đạt chuẩn Quốc gia: 8 trường đạt 100% KH; Xã đạt chuẩn Quốc gia y tế: 5 xã đạt 100% KH; Giải quyết việc làm: 2.500 người đạt 100% KH; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% đạt 100% KH.      

          Đến 31/12/2012, xã Minh Dân được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong 3 xã của tỉnh Thanh Hóa; còn lại ở 35 xã đạt 279/646 tiêu chí (bình quân đạt 8 tiêu chí/xã); riêng 8 xã điểm đạt 86/149 tiêu chí (bình quân đạt 10,7 tiêu chí/xã). Cụ thể: Có 01 xã đạt 18 tiêu chí (Minh Dân), có 01 xã đạt 13 tiêu chí (Vân Sơn), có 02 xã đạt 12 tiêu chí (Đồng Tiến, Thọ Vực), có 02 xã đạt 11 tiêu chí (Thái Hòa, Thọ Phú), có 02 xã đạt 10 tiêu chí (Minh Sơn, Dân Lý), có 03 xã đạt 09 tiêu chí (Đồng Lợi, Thọ Ngọc, Tân Ninh), có 07 xã đạt 08 tiêu chí (Đồng Thắng, Khuyến Nông, Dân Lực, Xuân Thọ, Thọ Thế, Hợp Thành, Hợp Tiến), có 05 xã đạt 07 tiêu chí (Tiến Nông, Dân Quyền, Xuân Thịnh, Thọ Tân, Hợp Thắng), có 06 xã đạt 06 tiêu chí (An Nông, Minh Châu, Thọ Dân, Thọ Sơn, Triệu Thành, Hợp Lý), có 04 xã đạt 05 tiêu chí (Nông Trường, Xuân Lộc, Thọ Cường, Thọ Bình), có 02 xã đạt 04 tiêu chí (Thọ Tiến, Bình Sơn). Dự kiến đến hết năm 2013, ở 35 xã đạt 393/646 tiêu chí (bình quân đạt 11,23 tiêu chí/xã). Riêng 8 xã điểm đạt 116/149 tiêu chí (bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã).  

           Tổng nguồn vốn  đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong 3 năm là: 638.924,36 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 166.880 triệu đồng, ngân sách tỉnh 158.184,2 triệu đồng, ngân sách huyện là 21.873,008 triệu đồng, ngân sách xã 97.416,583 triệu đồng, dân đóng góp là 160.850,759 triệu đồng, nguồn khác 29.719,99 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 4.000 triệu đồng. Riêng xã Minh Dân được hỗ trợ 7.550 triệu đồng. Để động viên và khuyến khích kịp thời UBND huyện Triệu Sơn ban hành cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn; Cơ chế quản lý, điều hành cung ứng giống và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và một số cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013-2016.

             Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2014 có 02 xã, năm 2015 có 05 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; các xã còn lại hằng năm mỗi xã tăng bình quân ít nhất 2 tiêu chí trở lên; tập trung chỉ đạo xây dựng các thôn, làng kiểu mẫu. Để đạt được kết quả trên huyện tập trung chỉ đạo:

 - Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó BCĐ kiêm Trưởng Ban quản lý xây dựng NTM của xã. Ở các thôn, xóm do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng Ban phát triển thôn, xóm.

          - Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PTNN& XDNTM huyện, phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng NTM ở 8 xã điểm. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện dành thời gian tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tại các đơn vị được phân công phụ trách, nắm chắc tình hình để tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.        

          -  Phát động phong trào xây dựng làng, thôn kiểu mẫu; BCĐ xã phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách từng làng, thôn tập trung vào thực hiện các tiêu chí ở thôn. Có cơ chế khuyến khích, thưởng đối với các thôn hoàn thành các tiêu chí NTM. Tổ chức tập huấn cho cán bộ theo dõi NTM của các xã, Bí thư Chi bộ và Thôn trưởng, các đoàn thể thôn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân để có sự đồng thuận trong công tác xây dựng NTM.

          - Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị-xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chương trình phối hợp về xây dựng NTM, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên để triển khai kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các nội dung phù hợp, đạt kết quả. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Chương trình xây dựng NTM. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM ”. Các nội dung trên được triển khai và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng NTM.

 - Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; xây dựng các mô hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng và hiệu quả cao đã xây dựng. Đảm bảo công tác tưới tiêu chủ động, phòng chống lụt bão, hạn hán, phòng tránh thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

       - Tăng cường công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật gắn với việc kiểm tra và xử lý kịp thời đối với dịch bệnh khi xảy ra ở đàn gia súc, gia cầm để giữ vững an toàn dịch bệnh; Tiếp tục thực hiện Dự án cải tạo nâng cao tầm vóc đàn Bò, Dự án cạnh tranh chăn nuôi, Chương trình phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi. Hoàn thành kiên cố hóa kênh mương và giao thông nội đồng vùng đồng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

      - Các xã rà soát các tiêu chí đã đạt và kế hoạch thực hiện các tiêu chí còn lại đến hết năm 2015. Lấy thời điểm 20/9/2013 để xác định số tiêu chí đã đạt để đăng ký: Những xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2014 phải đạt ít nhất 15 tiêu chí, đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 phải đạt ít nhất 14 tiêu chí, trong đó có tiêu chí thu nhập đã đạt (những xã trước đây đã đăng ký đạt chuẩn NTM đến năm 2015 nhưng nay rà soát xét thấy khả năng không hoàn thành thì đăng ký vào giai đoạn sau năm 2015).  

       - Các xã tập trung chỉ đạo cơ sở hạ tầng theo hướng: Hoàn thành các tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học, y tế xã và nhà văn hóa thôn trong năm 2013-2014. Căn cứ phê duyệt của UBND tỉnh, tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo Công sở, Trung tâm Văn hóa và Thể thao xã trong các năm 2014 và 2015.

       - Tập trung thực hiện làm mới hoặc cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn. Các xã căn cứ nguồn lực và cơ chế hỗ trợ của huyện để xây mới, cải tạo, nâng cấp trường học và trạm y tế đạt chuẩn.

 

 - Các xã chủ động bố trí nguồn lực từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn từ ngân sách các cấp, vốn tín dụng, vốn huy động của doanh nghiệp, vốn người dân đóng góp, vốn khác... để sử dụng có hiệu quả cho Chương trình xây dựng NTM.

 

Trần Sỹ Bình UBND huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Huyện Triệu Sơn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 18/03/2015 07:45:18 (GMT+7)

Phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế hoạt động và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức chỉ đạo thực hiện đó là:

1) Tiếp tục kêu gọi đầu t­ư tạo nguồn lực cho xây dựng cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.

2) Đẩy nhanh tiến độ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào địa bàn,  tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng mô hình mới trong nông nghiệp - nông thôn.

3) Tăng c­ường kỷ c­ương gắn với nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn.

4) Đẩy nhanh chất lư­ợng giáo dục đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp, nông thôn.

           Từ đó, tốc độ tăng tru­ởng kinh tế đạt 12%;Tỷ trọng các ngành trong GDP: Nông - Lâm nghiệp chiếm 27,8%/26,2%; Công nghiệp- XDCB chiếm 34,8%/ 38,1%;  Dịch vụ  chiếm 37,4%/ 35,7%. Tổng sản lượng lương thực đạt 130.000 tấn  đạt 100% KH; Giá trị CN - TTCN: 650 tỷ đồng đạt 100% KH; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 900 tỷ đạt 82% KH; Kiên cố hóa GTNT: 200 km đạt 100% KH; Thu ngân sách trên địa bàn: 65 tỷ đạt 97,0% KH; Tổng d­ư nợ qua hệ thống Ngân hàng và các tổ chức Tín dụng nhân dân đạt trên 900 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012. Xây dựng đơn vị văn hóa: 15 đơn vị đạt 150% KH; Trường đạt chuẩn Quốc gia: 8 trường đạt 100% KH; Xã đạt chuẩn Quốc gia y tế: 5 xã đạt 100% KH; Giải quyết việc làm: 2.500 người đạt 100% KH; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% đạt 100% KH.      

          Đến 31/12/2012, xã Minh Dân được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong 3 xã của tỉnh Thanh Hóa; còn lại ở 35 xã đạt 279/646 tiêu chí (bình quân đạt 8 tiêu chí/xã); riêng 8 xã điểm đạt 86/149 tiêu chí (bình quân đạt 10,7 tiêu chí/xã). Cụ thể: Có 01 xã đạt 18 tiêu chí (Minh Dân), có 01 xã đạt 13 tiêu chí (Vân Sơn), có 02 xã đạt 12 tiêu chí (Đồng Tiến, Thọ Vực), có 02 xã đạt 11 tiêu chí (Thái Hòa, Thọ Phú), có 02 xã đạt 10 tiêu chí (Minh Sơn, Dân Lý), có 03 xã đạt 09 tiêu chí (Đồng Lợi, Thọ Ngọc, Tân Ninh), có 07 xã đạt 08 tiêu chí (Đồng Thắng, Khuyến Nông, Dân Lực, Xuân Thọ, Thọ Thế, Hợp Thành, Hợp Tiến), có 05 xã đạt 07 tiêu chí (Tiến Nông, Dân Quyền, Xuân Thịnh, Thọ Tân, Hợp Thắng), có 06 xã đạt 06 tiêu chí (An Nông, Minh Châu, Thọ Dân, Thọ Sơn, Triệu Thành, Hợp Lý), có 04 xã đạt 05 tiêu chí (Nông Trường, Xuân Lộc, Thọ Cường, Thọ Bình), có 02 xã đạt 04 tiêu chí (Thọ Tiến, Bình Sơn). Dự kiến đến hết năm 2013, ở 35 xã đạt 393/646 tiêu chí (bình quân đạt 11,23 tiêu chí/xã). Riêng 8 xã điểm đạt 116/149 tiêu chí (bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã).  

           Tổng nguồn vốn  đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong 3 năm là: 638.924,36 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 166.880 triệu đồng, ngân sách tỉnh 158.184,2 triệu đồng, ngân sách huyện là 21.873,008 triệu đồng, ngân sách xã 97.416,583 triệu đồng, dân đóng góp là 160.850,759 triệu đồng, nguồn khác 29.719,99 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 4.000 triệu đồng. Riêng xã Minh Dân được hỗ trợ 7.550 triệu đồng. Để động viên và khuyến khích kịp thời UBND huyện Triệu Sơn ban hành cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn; Cơ chế quản lý, điều hành cung ứng giống và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và một số cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013-2016.

             Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2014 có 02 xã, năm 2015 có 05 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; các xã còn lại hằng năm mỗi xã tăng bình quân ít nhất 2 tiêu chí trở lên; tập trung chỉ đạo xây dựng các thôn, làng kiểu mẫu. Để đạt được kết quả trên huyện tập trung chỉ đạo:

 - Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó BCĐ kiêm Trưởng Ban quản lý xây dựng NTM của xã. Ở các thôn, xóm do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng Ban phát triển thôn, xóm.

          - Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PTNN& XDNTM huyện, phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng NTM ở 8 xã điểm. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện dành thời gian tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tại các đơn vị được phân công phụ trách, nắm chắc tình hình để tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.        

          -  Phát động phong trào xây dựng làng, thôn kiểu mẫu; BCĐ xã phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách từng làng, thôn tập trung vào thực hiện các tiêu chí ở thôn. Có cơ chế khuyến khích, thưởng đối với các thôn hoàn thành các tiêu chí NTM. Tổ chức tập huấn cho cán bộ theo dõi NTM của các xã, Bí thư Chi bộ và Thôn trưởng, các đoàn thể thôn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân để có sự đồng thuận trong công tác xây dựng NTM.

          - Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị-xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chương trình phối hợp về xây dựng NTM, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên để triển khai kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các nội dung phù hợp, đạt kết quả. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Chương trình xây dựng NTM. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM ”. Các nội dung trên được triển khai và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng NTM.

 - Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; xây dựng các mô hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng và hiệu quả cao đã xây dựng. Đảm bảo công tác tưới tiêu chủ động, phòng chống lụt bão, hạn hán, phòng tránh thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

       - Tăng cường công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật gắn với việc kiểm tra và xử lý kịp thời đối với dịch bệnh khi xảy ra ở đàn gia súc, gia cầm để giữ vững an toàn dịch bệnh; Tiếp tục thực hiện Dự án cải tạo nâng cao tầm vóc đàn Bò, Dự án cạnh tranh chăn nuôi, Chương trình phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi. Hoàn thành kiên cố hóa kênh mương và giao thông nội đồng vùng đồng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

      - Các xã rà soát các tiêu chí đã đạt và kế hoạch thực hiện các tiêu chí còn lại đến hết năm 2015. Lấy thời điểm 20/9/2013 để xác định số tiêu chí đã đạt để đăng ký: Những xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2014 phải đạt ít nhất 15 tiêu chí, đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 phải đạt ít nhất 14 tiêu chí, trong đó có tiêu chí thu nhập đã đạt (những xã trước đây đã đăng ký đạt chuẩn NTM đến năm 2015 nhưng nay rà soát xét thấy khả năng không hoàn thành thì đăng ký vào giai đoạn sau năm 2015).  

       - Các xã tập trung chỉ đạo cơ sở hạ tầng theo hướng: Hoàn thành các tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học, y tế xã và nhà văn hóa thôn trong năm 2013-2014. Căn cứ phê duyệt của UBND tỉnh, tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo Công sở, Trung tâm Văn hóa và Thể thao xã trong các năm 2014 và 2015.

       - Tập trung thực hiện làm mới hoặc cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn. Các xã căn cứ nguồn lực và cơ chế hỗ trợ của huyện để xây mới, cải tạo, nâng cấp trường học và trạm y tế đạt chuẩn.

 

 - Các xã chủ động bố trí nguồn lực từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn từ ngân sách các cấp, vốn tín dụng, vốn huy động của doanh nghiệp, vốn người dân đóng góp, vốn khác... để sử dụng có hiệu quả cho Chương trình xây dựng NTM.

 

Trần Sỹ Bình UBND huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)