Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Tuyên truyền vệ sinh môi trường, thu gom rác thải

Ngày 02/04/2024 00:00:00

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành hết sức quan tâm; ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên do điều kiện sinh hoạt được nâng lên, các loại rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều; cùng với việc một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; việc phân loại rác thải tại nguồn còn hạn chế dẫn đến tình trạng rác thải còn tồn đọng nhiều gây mất mỹ quan đô thị. Để chung tay bảo vệ môi trường sống, để môi trường luôn xanh – sạch – đẹp; mỗi người chúng ta hãy chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện tốt trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

 Kính thưa toàn thể nhân dân!

Thưa quý vị và các bạn!

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành hết sức quan tâm; ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên do điều kiện sinh hoạt được nâng lên, các loại rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều; cùng với việc một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; việc phân loại rác thải tại nguồn còn hạn chế dẫn đến tình trạng rác thải còn tồn đọng nhiều gây mất mỹ quan đô thị.

z5302556791109_0cac130cbe39b86b900517ee3c2f6831.jpg

Để chung tay bảo vệ môi trường sống, để môi trường luôn xanh – sạch – đẹp; mỗi người chúng ta hãy chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện tốt trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

- Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định;

- Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư;

- Không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh;

- Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

- Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư;

- Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

z5302566156734_eefcd6c5b384202d9261863b96952c46.jpg

Các hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt theo khoản 18 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt như sau:

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố.

Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn!

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Do vậy, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức bảo vệ môi trường để môi trường sống của chúng ta ngày một trong lành, an toàn./.

Xin cảm ơn quý vị và nhân dân đã chú ý lắng nghe!

 

      NGƯỜI VIẾT BÀI

                  DUYỆT BÀI

                 C/c Văn hóa                                             Phó Chủ Tịch

 

 

                 Vũ Trọng Sơn                                            Lê Văn Tuấn           

Tuyên truyền vệ sinh môi trường, thu gom rác thải

Đăng lúc: 02/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành hết sức quan tâm; ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên do điều kiện sinh hoạt được nâng lên, các loại rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều; cùng với việc một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; việc phân loại rác thải tại nguồn còn hạn chế dẫn đến tình trạng rác thải còn tồn đọng nhiều gây mất mỹ quan đô thị. Để chung tay bảo vệ môi trường sống, để môi trường luôn xanh – sạch – đẹp; mỗi người chúng ta hãy chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện tốt trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

 Kính thưa toàn thể nhân dân!

Thưa quý vị và các bạn!

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành hết sức quan tâm; ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên do điều kiện sinh hoạt được nâng lên, các loại rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều; cùng với việc một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; việc phân loại rác thải tại nguồn còn hạn chế dẫn đến tình trạng rác thải còn tồn đọng nhiều gây mất mỹ quan đô thị.

z5302556791109_0cac130cbe39b86b900517ee3c2f6831.jpg

Để chung tay bảo vệ môi trường sống, để môi trường luôn xanh – sạch – đẹp; mỗi người chúng ta hãy chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện tốt trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

- Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định;

- Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư;

- Không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh;

- Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

- Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư;

- Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

z5302566156734_eefcd6c5b384202d9261863b96952c46.jpg

Các hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt theo khoản 18 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt như sau:

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố.

Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn!

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Do vậy, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức bảo vệ môi trường để môi trường sống của chúng ta ngày một trong lành, an toàn./.

Xin cảm ơn quý vị và nhân dân đã chú ý lắng nghe!

 

      NGƯỜI VIẾT BÀI

                  DUYỆT BÀI

                 C/c Văn hóa                                             Phó Chủ Tịch

 

 

                 Vũ Trọng Sơn                                            Lê Văn Tuấn