Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Tuyên truyền 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2023

Ngày 21/11/2023 00:00:00

Hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo việt Nam 20/11/1082 - 20/11/20213, UBND xã Triệu Thành xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyên truyền các hoạt động VHVN - TDTT nhằm tri ân các thầy cô giáo đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết cho ngành giáo dục xã nhà.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRIỆU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-UBND

Triệu Thành , ngày    tháng 11 năm 2023

 

 

                                                                               KẾ HOẠCH

 
 


Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)

Thực hiện Nghị quyết triển khai công tác tháng 11 ngày 04 tháng 11 năm 2023 của Đảng ủy xã Triệu Thành, UBND xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) cụ thể như sau:

 

I.     MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; bồi dưỡng và nêu cao lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm và khẳng định sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; động viên, khích lệ toàn ngành vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua các hoạt động chào mừng nhằm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”; là dịp để xã hội và các thế hệ học sinh được tri ân, tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục.

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

2.  Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có ý nghĩa giáo dục, mang lại hiệu ứng, sự lan tỏa xã hội, tạo ấn tượng sâu sắc cho mỗi cán bộ, nhà giáo, học sinh và Nhân dân.

Các hoạt động được triển khai sâu rộng trong các cơ sở giáo dục; đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh; quá trình tổ chức các hoạt động phải thực chất, hiệu quả gắn với thực hiện đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


II.       NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1.    Các hoạt động chung

1.1.   Tổ chức tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của Nhân dân Việt Nam; tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành; tuyên truyền về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” của ngành Giáo dục xã Triệu Thành.

1.2.  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Động viên đội ngũ nhà giáo khắc phục khó khăn, tạo sự chụyển biến tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức nhà giáo; tăng cường kỷ cương nền nếp trong các nhà trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

1.3.  Tổ chức các hoạt động, tọa đàm, gặp mặt các thế hệ CBGV đã từng công tác tại trường; tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thao giảng, báo cáo chuyên đề, làm đồ dùng dạy học, Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ nhà giáo và học sinh; thăm hỏi các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà giáo làm việc tại trường qua các thời kì,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

2.     Các hoạt động cụ thể

2.1.    Công tác tuyên truyền, tri ân thầy, cô giáo. Thời gian: Từ tháng 10/2023 đến hết tháng 11/2023.

Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tháng 10, 11/2023.

Phối hợp xây dựng tin bài với các nội dung chính: Những thành tích tiêu biểu của giáo dục nhà; gương các nhà giáo tiêu biểu; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: tháng 10,11 năm 2023.

2.2 Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao:

-    Các trường học tổ chức các hội thi hội diễn, các giải thi đấu thể dục thể thao và tổ chức giao lưu thể dục thể thao giữa các lớp, các cơ quan, đơn vị , các thế hệ cựu học sinh: Tháng 10, 11 năm 2023.

-    Phối hợp tổ chức gặp mặt, tọa đàm, Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tháng 11/2023.

-    Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các văn bản các cấp về việc tổ chức các hoạt động chào mừng: thời gian từ tháng 10/2023 đến hết tháng 11/2023.


 

III.        TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Ban giám hiệu các Trường học

-     Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch của UBND xã về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-     Tham mưu Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” để toàn dân bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các thế hệ Nhà giáo. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thế hệ nhà giáo lão thành trên địa bàn.

-   Tham mưu Đảng uỷ, HĐND, UBND xã động viên về tinh thần, vật chất đối với CBGVNV trong trường; tham mưu tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023) với quy mô cấp xã.

2.  Văn phòng HĐND- UBND

Phối hợp Ban giám hiệu các trường học tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét và Quyết định khen thưởng cho cán bộ, giáo viên đạt thành tích xuất sắc; Phối hợp với Ban giám hiệu các trường chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

3.  Công chức Văn hóa - Xã hội; Công an xã

-    Phối hợp Ban giám hiệu các trường học tổ chức và đảm bảo an ninh các Hội thi, hội diễn và các giải thi đấu thể dục thể thao.

-   Phối hợp xây dựng tin bài, tuyên truyền kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 phát trên truyền thanh của xã.

-    Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4.  Công chức Tài chính - Kế toán

Cân đối nguồn ngân sách, tham mưu UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí đảm bảo cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chung cả 03 cấp học của xã.

5.  Hội Cựu giáo chức

Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động, gặp mặt các đồng chí là thầy giáo, cô giáo đã nghĩ hưu trên địa bàn để nhằm tri ân những công lao của các thầy giáo, giáo trong sự nghiệp trồng người.

6.   Đoàn Thanh niên

-    Phối hợp công chức Văn hóa - xã hội, Ban giám hiệu các trường học tổ chức các hoạt động tại xã và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.


-   Phối hợp công chức Văn hóa – xã hội, Ban giám hiệu các trường học xây dựng tin bài tuyên truyền dưới nhiều kênh thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm.

7.   Trạm Y tế xã

-    Phối hợp với Ban giám hiệu các trường học và công chức Văn hóa – xã hội đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cho trẻ và học sinh các nhà trường trong thời gian tham gia các hoạt động tại xã và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

8.  Uỷ ban MTTQ các Đoàn thể chính trị - hội

Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể nhân dân về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” để toàn dân bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các thế hệ Nhà giáo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của UBND xã Triệu Thành. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND xã qua công chức Văn hóa - Xã hội để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

-        Thường trực: Đảng uỷ, HĐND xã;

-        Chủ tịch, PCT UBND xã;

-        Ủy ban MTTQ các Đoàn thể CT-XH;

-        BGH trường TH&THCS; Trường Mầm non xã;

-        Cán bộ, Công chức UBND xã;

-        Hội cựu Giáo chức;

-        Lưu: VP, VH.                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

 

 

 

Văn Hoàng

           

Tuyên truyền 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2023

Đăng lúc: 21/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo việt Nam 20/11/1082 - 20/11/20213, UBND xã Triệu Thành xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyên truyền các hoạt động VHVN - TDTT nhằm tri ân các thầy cô giáo đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết cho ngành giáo dục xã nhà.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRIỆU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-UBND

Triệu Thành , ngày    tháng 11 năm 2023

 

 

                                                                               KẾ HOẠCH

 
 


Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)

Thực hiện Nghị quyết triển khai công tác tháng 11 ngày 04 tháng 11 năm 2023 của Đảng ủy xã Triệu Thành, UBND xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) cụ thể như sau:

 

I.     MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; bồi dưỡng và nêu cao lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm và khẳng định sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; động viên, khích lệ toàn ngành vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua các hoạt động chào mừng nhằm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”; là dịp để xã hội và các thế hệ học sinh được tri ân, tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục.

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

2.  Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có ý nghĩa giáo dục, mang lại hiệu ứng, sự lan tỏa xã hội, tạo ấn tượng sâu sắc cho mỗi cán bộ, nhà giáo, học sinh và Nhân dân.

Các hoạt động được triển khai sâu rộng trong các cơ sở giáo dục; đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh; quá trình tổ chức các hoạt động phải thực chất, hiệu quả gắn với thực hiện đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


II.       NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1.    Các hoạt động chung

1.1.   Tổ chức tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của Nhân dân Việt Nam; tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành; tuyên truyền về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” của ngành Giáo dục xã Triệu Thành.

1.2.  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Động viên đội ngũ nhà giáo khắc phục khó khăn, tạo sự chụyển biến tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức nhà giáo; tăng cường kỷ cương nền nếp trong các nhà trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

1.3.  Tổ chức các hoạt động, tọa đàm, gặp mặt các thế hệ CBGV đã từng công tác tại trường; tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thao giảng, báo cáo chuyên đề, làm đồ dùng dạy học, Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ nhà giáo và học sinh; thăm hỏi các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà giáo làm việc tại trường qua các thời kì,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

2.     Các hoạt động cụ thể

2.1.    Công tác tuyên truyền, tri ân thầy, cô giáo. Thời gian: Từ tháng 10/2023 đến hết tháng 11/2023.

Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tháng 10, 11/2023.

Phối hợp xây dựng tin bài với các nội dung chính: Những thành tích tiêu biểu của giáo dục nhà; gương các nhà giáo tiêu biểu; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: tháng 10,11 năm 2023.

2.2 Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao:

-    Các trường học tổ chức các hội thi hội diễn, các giải thi đấu thể dục thể thao và tổ chức giao lưu thể dục thể thao giữa các lớp, các cơ quan, đơn vị , các thế hệ cựu học sinh: Tháng 10, 11 năm 2023.

-    Phối hợp tổ chức gặp mặt, tọa đàm, Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tháng 11/2023.

-    Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các văn bản các cấp về việc tổ chức các hoạt động chào mừng: thời gian từ tháng 10/2023 đến hết tháng 11/2023.


 

III.        TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Ban giám hiệu các Trường học

-     Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch của UBND xã về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-     Tham mưu Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” để toàn dân bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các thế hệ Nhà giáo. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thế hệ nhà giáo lão thành trên địa bàn.

-   Tham mưu Đảng uỷ, HĐND, UBND xã động viên về tinh thần, vật chất đối với CBGVNV trong trường; tham mưu tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023) với quy mô cấp xã.

2.  Văn phòng HĐND- UBND

Phối hợp Ban giám hiệu các trường học tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét và Quyết định khen thưởng cho cán bộ, giáo viên đạt thành tích xuất sắc; Phối hợp với Ban giám hiệu các trường chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

3.  Công chức Văn hóa - Xã hội; Công an xã

-    Phối hợp Ban giám hiệu các trường học tổ chức và đảm bảo an ninh các Hội thi, hội diễn và các giải thi đấu thể dục thể thao.

-   Phối hợp xây dựng tin bài, tuyên truyền kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 phát trên truyền thanh của xã.

-    Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4.  Công chức Tài chính - Kế toán

Cân đối nguồn ngân sách, tham mưu UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí đảm bảo cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chung cả 03 cấp học của xã.

5.  Hội Cựu giáo chức

Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động, gặp mặt các đồng chí là thầy giáo, cô giáo đã nghĩ hưu trên địa bàn để nhằm tri ân những công lao của các thầy giáo, giáo trong sự nghiệp trồng người.

6.   Đoàn Thanh niên

-    Phối hợp công chức Văn hóa - xã hội, Ban giám hiệu các trường học tổ chức các hoạt động tại xã và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.


-   Phối hợp công chức Văn hóa – xã hội, Ban giám hiệu các trường học xây dựng tin bài tuyên truyền dưới nhiều kênh thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm.

7.   Trạm Y tế xã

-    Phối hợp với Ban giám hiệu các trường học và công chức Văn hóa – xã hội đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cho trẻ và học sinh các nhà trường trong thời gian tham gia các hoạt động tại xã và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

8.  Uỷ ban MTTQ các Đoàn thể chính trị - hội

Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể nhân dân về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” để toàn dân bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các thế hệ Nhà giáo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của UBND xã Triệu Thành. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND xã qua công chức Văn hóa - Xã hội để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

-        Thường trực: Đảng uỷ, HĐND xã;

-        Chủ tịch, PCT UBND xã;

-        Ủy ban MTTQ các Đoàn thể CT-XH;

-        BGH trường TH&THCS; Trường Mầm non xã;

-        Cán bộ, Công chức UBND xã;

-        Hội cựu Giáo chức;

-        Lưu: VP, VH.                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

 

 

 

Văn Hoàng