Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền chào mừng Đại hôi đại biểu MTTQ xã Triệu Thành lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 18/03/2024 00:00:00

Ngày 8/3/2024 UBND xã Triệu Thành tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chào mừng Đại hội MTTQ xã Triệu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Kính thưa toàn thể nhân dân!

          Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định"đoàn kết"là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc"là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền chào mừng Đại hôi đại biểu MTTQ xã Triệu Thành lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 18/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 8/3/2024 UBND xã Triệu Thành tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chào mừng Đại hội MTTQ xã Triệu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Kính thưa toàn thể nhân dân!

          Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định"đoàn kết"là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc"là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".