Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719
Kế hoạch thành lập CLB bóng đá xã Triệu Thành, định hướng tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch thành lập CLB bóng đá xã Triệu Thành, định hướng tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện công văn số 425 UBND – VHTT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Triệu Sơn. Triển khai thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá xã Triệu Thành năm 2024, với các nội dung như sau

Kế hoạch thành lập CLB bóng đá xã Triệu Thành, định hướng tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện công văn số 425 UBND – VHTT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Triệu Sơn. Triển khai thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá xã Triệu Thành năm 2024, với các nội dung như sau

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Kế Hoạch xây dựng hương ước các thôn trên địa bàn xã Triệu Thành

Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-TTg ngày 16/8/2023, của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Thực hiện Kế hoạch số 7056/UBND-VHTT ngày 14 tháng 12 năm 2023của UBND huyện Triệu Sơn về việc Triển khai, thực hiện Nghị định 61/2023/NĐ-UBND về xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn Căn cứ tình hình thực tế tại các thôn trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai việc xây dựng hương ước, qui ước thôn trên địa bàn xã cụ thể như sau:

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền vệ sinh môi trường, thu gom rác thải

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành hết sức quan tâm; ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên do điều kiện sinh hoạt được nâng lên, các loại rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều; cùng với việc một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; việc phân loại rác thải tại nguồn còn hạn chế dẫn đến tình trạng rác thải còn tồn đọng nhiều gây mất mỹ quan đô thị. Để chung tay bảo vệ môi trường sống, để môi trường luôn xanh – sạch – đẹp; mỗi người chúng ta hãy chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện tốt trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Tin bài tọa đàm 114 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ

Hội LH PN xã Triệu Thành thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền tiêm phòng cho đàn GS - GC đợt 1 năm 2024

Bài tuyên truyền tiêm phòng cho đàn gia súc – gia cầm đợt 1 năm 2024 và một số quy định sử phạt vi phạm trong luật Thú y

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Tin bài Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Thành tổ chức Đại hjooij Đại biểu Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định"đoàn kết"là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc"là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Kế hoạch Tuyên truyền Mừng Đảng Mừng xuân Giáp Thìn 2024

Thực hiện Thông báo kết luận số 1184-TB/HU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 7061/UBND-VP ngày 15/12/2023 của UBND huyện về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. UBND xã Triệu Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn năm 2024 như sau:

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền chào mừng Đại hôi đại biểu MTTQ xã Triệu Thành lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 8/3/2024 UBND xã Triệu Thành tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chào mừng Đại hội MTTQ xã Triệu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Thông tin tuyên truyền lập hồ sơ điện tử cho Nhân dân

Tuyên truyền phổ biến lập hồ sơ sức khỏe người dân

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Dự án Cung cấp giống gà cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển xóa nghèo bền vững

Ngày 13 tháng 12 năm 2923 UBND xã Triệu Thành thực hiện đề án xóa nghèo bền vững cho những hộ nghèo, cận nghèo bằng hình thức cung cấp giống gà con lai chọi để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghè bền vững trên địa bàn xã Triệu Thành.

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem