Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

BÀI TUYỂN TRUYỀN CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Ngày 30/08/2023 00:00:00

Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm. Khi đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin sẽ tạo miễn dịch chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm

 Kính thưa: Toàn thể Nhân dân,

       Kính thưa: Các hộ chăn nuôi, gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Triệu Thành

 

        Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm. Khi đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin sẽ tạo miễn dịch chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm.

        Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn đạt  hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã; các cá nhân, tập thể, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm có trách nhiệm thực hiện nghiêm Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2023 của UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành, cụ thể: đợt 1 tổ chức vào tháng 3- 4 và đợt 2 vào tháng 9-10.

        Tất cả các hộ, các gia trai, trang trại có chăn nuôi gia súc, gia cầm bắt buộc phải tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật.

-  Đối với đàn Trâu, bò: Tiêm vắc xin lở mồm long móng Type O và văc xin Tụ huyết trùng trâu,bò. Tiêm vacxin viêm da nổi cục cho những con trâu, bò; bê, nghé từ 01 tháng tuổi trở lên.

-  Đối với đàn Lợn: Tiêm vắc xin dịch tả và tụ dấu, lở mồm long móng.

            -  Đối với đàn chó, mèo: Tiêm vắc xin phòng bệnh dại chó, mèo.

            -  Đối với đàn gia cầm: Tiêm vắc xin phòng dịch Cúm gia cầm, vắc xin Newcastle và dịch tả vịt.

ha-noi-don-doc-tiem-phong-vac-xin-cho-dan-gia-suc-gia-cam1551843115.jpg

        Cùng với 2 đợt tiêm phòng chính trong năm thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong 2 đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát   sinh, nhập đàn, mới bắt đầu đến tuổi tiêm phòng.

   Đề nghị nhân dân, các hộ chăn nuội chủ động nhốt gia súc, gia cầm nhất là đàn chó, mèo, gà, vịt, trâu, bò và phối hợp với đoàn tiêm phòng thực hiện nghiêm túc, triệt để tiêm phòng đợt 2 năm 2023.

       Những hộ không chấp hành tiêm phòng sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi có dịch xảy ra.  Các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng, làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn xã phải chịu trách nhiệm theo Luật thú y. Cụ thể, Tại điều 7 trong Nghị định 90 của Chính phủ, ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.

2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm./.

 

C/C văn hóa - xã hội                                                                                                                          Duyệt tin bài

                                                                                                                                                              P. Chủ tịch

    Vũ Trọng Sơn

 

 

                                                                                                                                                            Lê Văn Tuấn

BÀI TUYỂN TRUYỀN CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Đăng lúc: 30/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm. Khi đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin sẽ tạo miễn dịch chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm

 Kính thưa: Toàn thể Nhân dân,

       Kính thưa: Các hộ chăn nuôi, gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Triệu Thành

 

        Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm. Khi đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin sẽ tạo miễn dịch chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm.

        Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn đạt  hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã; các cá nhân, tập thể, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm có trách nhiệm thực hiện nghiêm Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2023 của UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành, cụ thể: đợt 1 tổ chức vào tháng 3- 4 và đợt 2 vào tháng 9-10.

        Tất cả các hộ, các gia trai, trang trại có chăn nuôi gia súc, gia cầm bắt buộc phải tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật.

-  Đối với đàn Trâu, bò: Tiêm vắc xin lở mồm long móng Type O và văc xin Tụ huyết trùng trâu,bò. Tiêm vacxin viêm da nổi cục cho những con trâu, bò; bê, nghé từ 01 tháng tuổi trở lên.

-  Đối với đàn Lợn: Tiêm vắc xin dịch tả và tụ dấu, lở mồm long móng.

            -  Đối với đàn chó, mèo: Tiêm vắc xin phòng bệnh dại chó, mèo.

            -  Đối với đàn gia cầm: Tiêm vắc xin phòng dịch Cúm gia cầm, vắc xin Newcastle và dịch tả vịt.

ha-noi-don-doc-tiem-phong-vac-xin-cho-dan-gia-suc-gia-cam1551843115.jpg

        Cùng với 2 đợt tiêm phòng chính trong năm thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong 2 đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát   sinh, nhập đàn, mới bắt đầu đến tuổi tiêm phòng.

   Đề nghị nhân dân, các hộ chăn nuội chủ động nhốt gia súc, gia cầm nhất là đàn chó, mèo, gà, vịt, trâu, bò và phối hợp với đoàn tiêm phòng thực hiện nghiêm túc, triệt để tiêm phòng đợt 2 năm 2023.

       Những hộ không chấp hành tiêm phòng sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi có dịch xảy ra.  Các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng, làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn xã phải chịu trách nhiệm theo Luật thú y. Cụ thể, Tại điều 7 trong Nghị định 90 của Chính phủ, ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.

2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm./.

 

C/C văn hóa - xã hội                                                                                                                          Duyệt tin bài

                                                                                                                                                              P. Chủ tịch

    Vũ Trọng Sơn

 

 

                                                                                                                                                            Lê Văn Tuấn