Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

LÀM VỤ ĐÔNG

Ngày 09/05/2023 08:25:28

Tuyên truyền làm vụ đông năm 2022-2023

 

     BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN

VỀ LÀM VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023

 

Triệu Thành, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

Kính thưa; Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.     

Hiện nay nhân dân đang tích cực thu hoạch lúa mùa trên dịch tích lúa đã chín  vừa để tránh bảo, lụt gây ngập úng cho diện tích lúa mùa đã chín và giải phóng diện tích đất để làm vụ đông.

- Vụ Đông được xác định là vụ sản xuất chính trong năm theo hướng mở rộng diện tích, nâng cao giá trị sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm, do vậy ngay từ đầu vụ đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt trong triển khai kế hoạch, phương án sản xuất vụ đông của các cấp, các ngành. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và có tính hệ thống: bắt đầu từ xây dựng cơ cấu thời vụ, giống vụ Xuân, vụ Mùa để tạo quỹ đất và thời gian cho sản xuất vụ Đông; các biện pháp kỹ thuật thâm canh đồng bộ được chỉ đạo bài bản. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh, huyện đến xã đã thúc đẩy sản xuất phát triển, đạt và vượt 112%  % chỉ tiêu Huyện giao.

BCĐ xã đã họp ngày 12/9/2022  thống nhất về việc thu mùa làm đông trên diện tích đát 2 lúa và các diện tích đất khác có thể làm vụ đông, có cơ chế hổ trợ nhân dân tiền cày bừa làm đất  vụ đông trên đất 2 lúa được ủy ban quy hoạch.

- Công tác tập huấn để giúp nông dân có những nhận thức đầy đủ về sản xuất vụ đông đúng kỹ thuật, thời vụ, loại cây trồng gắn với sản xuất hàng hóa đã được các cấp, các ngành quan tâm. Các dịch vụ, như: giống, phân bón, bảo vệ thực vật, tưới tiêu kịp thời, ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với những biến động bất thường của thời tiết đảm bảo cho sản xuất đạt kết quả thắng lợi.

- Sản xuất vụ đông tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của  các ngành từ tỉnh đến xã. Kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất vụ đông của các cấp uỷ, chính quyền, kỹ năng, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất vụ đông của nông dân ngày càng được nâng cao là thuận lợi cơ bản trong triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông 2022-2023.

- Huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tập trung chỉ đạo sản xuất, đổi mới phương thức chỉ đạo, tăng cường thời lượng tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, sâu bệnh hại cây trồng đến người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa, thu hoạch lúa đến đâu trồng cây vụ Đông ngay đến đó, đảm bảo gieo trồng vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất; ưu tiên mở rộng diện tích ngô trên đất 2 lúa.

- Phân công cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở chỉ đạo sâu sát, quyết liệt từ đầu vụ, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc cho nhân dân.

- Đặc biệt quan tâm quy hoạch diện tích tập trung, tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi diện tích đất lúa sang cây màu có giá trị kinh té cao hơn, đưa cơ giới  hóa đồng bộ và sản xuất, ứng dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất,...

- Phân công cán bộ chỉ đạo đến tận thôn; Trong quá trình tổ chức thực hiện đề nghị các thành viên được phân công chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình và phản ảnh kịp thời về thường trực UBND xã để có giải pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh lúa mùa, giải phóng đất để bố trí trồng cây vụ đông đảm bảo kế hoạch.

- Xây dựng, triển khai phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra để bảo vệ cây trồng vụ đông.

- HTX cùng với ban nông nghiệp xã tham mưu cho BCĐ các giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ đông, trực tiếp đảm nhận công tác cung ứng vật tư, giống, điều tiết nước tưới, tiêu thuận lợi cho cây trồng phát triển đạt năng xuất cao.

- MTTQ và các ngành đoàn thể ban hành văn bản, tổ chức chính trị xã hội triển khai vận động đoàn viên, hội viên tích cự tham gia làm vụ đông đạt kết quả cao nhất.

CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023

Chính sách hổ trợ của huyện đối với vụ đông năm 2022-2023

Đối tượng hổ trợ; Các tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác) hộ gia đình cá nhân trực tiếp gieo trồng cây ngô, cây đậu tương vụ đông trên đất 2 lúa năm 2022-2023.

a- Hổ trợ công làm đất; 1.000.000đ/ha ( 50.000đ/sào)

b- Hổ trợ tiền mua giống; 600.000đ/ha ( 30.000đ/sào)

c- Hổ trợ kinh phí chỉ đạo sán xuất vụ đông cho xã; 200.000đ/ha ( 10.000đ/sào)

d- Thưởng; diện tích gieo trồng cây ngô, cây đậu tương trên đất 2 lúa toàn xã đạt chỉ tiêu huyện giao từ 80% ; mức thưởng 200.000đ/ha ( 10.000đ/sào).

* Lưu ý; Giống ngô nhân dân mua thông qua Hợp tác xã , dịch vụ nông nghiệp,và các ông thôn Trưởng của thôn.

Tin bài; Lê Tuấn. 

LÀM VỤ ĐÔNG

Đăng lúc: 09/05/2023 08:25:28 (GMT+7)

Tuyên truyền làm vụ đông năm 2022-2023

 

     BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN

VỀ LÀM VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023

 

Triệu Thành, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

Kính thưa; Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.     

Hiện nay nhân dân đang tích cực thu hoạch lúa mùa trên dịch tích lúa đã chín  vừa để tránh bảo, lụt gây ngập úng cho diện tích lúa mùa đã chín và giải phóng diện tích đất để làm vụ đông.

- Vụ Đông được xác định là vụ sản xuất chính trong năm theo hướng mở rộng diện tích, nâng cao giá trị sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm, do vậy ngay từ đầu vụ đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt trong triển khai kế hoạch, phương án sản xuất vụ đông của các cấp, các ngành. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và có tính hệ thống: bắt đầu từ xây dựng cơ cấu thời vụ, giống vụ Xuân, vụ Mùa để tạo quỹ đất và thời gian cho sản xuất vụ Đông; các biện pháp kỹ thuật thâm canh đồng bộ được chỉ đạo bài bản. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh, huyện đến xã đã thúc đẩy sản xuất phát triển, đạt và vượt 112%  % chỉ tiêu Huyện giao.

BCĐ xã đã họp ngày 12/9/2022  thống nhất về việc thu mùa làm đông trên diện tích đát 2 lúa và các diện tích đất khác có thể làm vụ đông, có cơ chế hổ trợ nhân dân tiền cày bừa làm đất  vụ đông trên đất 2 lúa được ủy ban quy hoạch.

- Công tác tập huấn để giúp nông dân có những nhận thức đầy đủ về sản xuất vụ đông đúng kỹ thuật, thời vụ, loại cây trồng gắn với sản xuất hàng hóa đã được các cấp, các ngành quan tâm. Các dịch vụ, như: giống, phân bón, bảo vệ thực vật, tưới tiêu kịp thời, ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với những biến động bất thường của thời tiết đảm bảo cho sản xuất đạt kết quả thắng lợi.

- Sản xuất vụ đông tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của  các ngành từ tỉnh đến xã. Kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất vụ đông của các cấp uỷ, chính quyền, kỹ năng, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất vụ đông của nông dân ngày càng được nâng cao là thuận lợi cơ bản trong triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông 2022-2023.

- Huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tập trung chỉ đạo sản xuất, đổi mới phương thức chỉ đạo, tăng cường thời lượng tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, sâu bệnh hại cây trồng đến người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa, thu hoạch lúa đến đâu trồng cây vụ Đông ngay đến đó, đảm bảo gieo trồng vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất; ưu tiên mở rộng diện tích ngô trên đất 2 lúa.

- Phân công cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở chỉ đạo sâu sát, quyết liệt từ đầu vụ, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc cho nhân dân.

- Đặc biệt quan tâm quy hoạch diện tích tập trung, tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi diện tích đất lúa sang cây màu có giá trị kinh té cao hơn, đưa cơ giới  hóa đồng bộ và sản xuất, ứng dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất,...

- Phân công cán bộ chỉ đạo đến tận thôn; Trong quá trình tổ chức thực hiện đề nghị các thành viên được phân công chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình và phản ảnh kịp thời về thường trực UBND xã để có giải pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh lúa mùa, giải phóng đất để bố trí trồng cây vụ đông đảm bảo kế hoạch.

- Xây dựng, triển khai phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra để bảo vệ cây trồng vụ đông.

- HTX cùng với ban nông nghiệp xã tham mưu cho BCĐ các giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ đông, trực tiếp đảm nhận công tác cung ứng vật tư, giống, điều tiết nước tưới, tiêu thuận lợi cho cây trồng phát triển đạt năng xuất cao.

- MTTQ và các ngành đoàn thể ban hành văn bản, tổ chức chính trị xã hội triển khai vận động đoàn viên, hội viên tích cự tham gia làm vụ đông đạt kết quả cao nhất.

CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023

Chính sách hổ trợ của huyện đối với vụ đông năm 2022-2023

Đối tượng hổ trợ; Các tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác) hộ gia đình cá nhân trực tiếp gieo trồng cây ngô, cây đậu tương vụ đông trên đất 2 lúa năm 2022-2023.

a- Hổ trợ công làm đất; 1.000.000đ/ha ( 50.000đ/sào)

b- Hổ trợ tiền mua giống; 600.000đ/ha ( 30.000đ/sào)

c- Hổ trợ kinh phí chỉ đạo sán xuất vụ đông cho xã; 200.000đ/ha ( 10.000đ/sào)

d- Thưởng; diện tích gieo trồng cây ngô, cây đậu tương trên đất 2 lúa toàn xã đạt chỉ tiêu huyện giao từ 80% ; mức thưởng 200.000đ/ha ( 10.000đ/sào).

* Lưu ý; Giống ngô nhân dân mua thông qua Hợp tác xã , dịch vụ nông nghiệp,và các ông thôn Trưởng của thôn.

Tin bài; Lê Tuấn. 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)