Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Tuyên truyền pháp luật, chấn chỉnh bán hàng đa cấp trên địa bàn xã Triệu Thành

Ngày 05/06/2024 00:00:00

THÔNG BÁO V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Triệu Thành

                                                     THÔNG BÁO

V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Triệu Thành.

         Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo chỉ đạo tại Văn bản số 6764/UBND-KTTC ngày 16/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 5961/KH-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Triệu Sơn và công văn số 2246/UBND- TCKH, ngày 24 tháng 5 năm 2024.V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn.  

           Ủy ban Nhân dân xã Triệu Thành sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, đơn vị trong việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, các hình thức khuyến mại trên địa bàn xã. Đồng thời, khuyến cáo đến các tầng lớp Nhân dân về các hình thức lợi dụng bán hàng khuyến mại để thu lời bất chính, lừa đảo người tiêu dùng; thông tin, tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết quảng cáo, bán hàng, bán hàng đa cấp bất chính để người dân biết và nâng cao cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của mình. UBND xã gửi công văn và thông báo đến tất cả các thôn, lồng ghép hội nghị của các ngành để phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng; trong đó lồng ghép các nội dung về nhận diện “núp bóng” tri ân để bán hàng khuyến mại trên địa bàn xã.

       Duy trì, phát huy hiệu quả số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn, thư, nội dung thông tin của các cá nhân, tổ chức phản ánh các dấu hiệu vi phạm về kinh doanh thương mại, trong đó có các vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng khuyến mại trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

       Văn hóa và Thông tin chủ trì, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng nhà văn hóa đúng mục đích, chức năng theo quy định, tuyệt đối không cho phép sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại các thiết chế văn hóa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành; kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo thông qua hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trên các loại hình quảng cáo ngoài trời như: bảng, biển, pano, băng rôn, Áp phích…

      Các đồng chí thôn trưởng quản lý địa bàn thường xuyên kiểm tra các hoạt động xã hội trong đó hoạt động bán hàng, quãng bá, kinh doanh đa cấp dưới các hình thức tri ân, tặng quà, khuyến mãi… có dấu hiệu không lành mạnh, nội dung không rõ rang trực tiếp báo cáo về UBND xã, hoặc ban công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng và hạn chế thiệt hại kinh tế của Nhân dân.

                                                                               T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                             Lê Văn Tuấn

 

 

 

Tuyên truyền pháp luật, chấn chỉnh bán hàng đa cấp trên địa bàn xã Triệu Thành

Đăng lúc: 05/06/2024 00:00:00 (GMT+7)

THÔNG BÁO V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Triệu Thành

                                                     THÔNG BÁO

V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Triệu Thành.

         Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo chỉ đạo tại Văn bản số 6764/UBND-KTTC ngày 16/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 5961/KH-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Triệu Sơn và công văn số 2246/UBND- TCKH, ngày 24 tháng 5 năm 2024.V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn.  

           Ủy ban Nhân dân xã Triệu Thành sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, đơn vị trong việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, các hình thức khuyến mại trên địa bàn xã. Đồng thời, khuyến cáo đến các tầng lớp Nhân dân về các hình thức lợi dụng bán hàng khuyến mại để thu lời bất chính, lừa đảo người tiêu dùng; thông tin, tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết quảng cáo, bán hàng, bán hàng đa cấp bất chính để người dân biết và nâng cao cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của mình. UBND xã gửi công văn và thông báo đến tất cả các thôn, lồng ghép hội nghị của các ngành để phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng; trong đó lồng ghép các nội dung về nhận diện “núp bóng” tri ân để bán hàng khuyến mại trên địa bàn xã.

       Duy trì, phát huy hiệu quả số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn, thư, nội dung thông tin của các cá nhân, tổ chức phản ánh các dấu hiệu vi phạm về kinh doanh thương mại, trong đó có các vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng khuyến mại trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

       Văn hóa và Thông tin chủ trì, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng nhà văn hóa đúng mục đích, chức năng theo quy định, tuyệt đối không cho phép sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại các thiết chế văn hóa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành; kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo thông qua hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trên các loại hình quảng cáo ngoài trời như: bảng, biển, pano, băng rôn, Áp phích…

      Các đồng chí thôn trưởng quản lý địa bàn thường xuyên kiểm tra các hoạt động xã hội trong đó hoạt động bán hàng, quãng bá, kinh doanh đa cấp dưới các hình thức tri ân, tặng quà, khuyến mãi… có dấu hiệu không lành mạnh, nội dung không rõ rang trực tiếp báo cáo về UBND xã, hoặc ban công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng và hạn chế thiệt hại kinh tế của Nhân dân.

                                                                               T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                             Lê Văn Tuấn