Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Thanh Niên Triệu Thành Lên đường nhập ngũ năm 2023

Ngày 09/05/2023 08:25:04

-Thời gian đúng 5 giờ 30 phú sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023 có mặt tại hội trường UBND xã để cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đưa thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 về huyện để làm lễ tiên đưa thanh niên lên đương nhập ngũ năm 2023 có tên sau đây.

BÀI TUYÊN TRUYỀN


Về đưa nam thanh niên nhập ngũ  năm 2023

                               

                           Triệu Thành, ngày 2 tháng 02 năm 2023

 

          Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Căn cứ vào lệnh nhập ngũ của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Triệu Sơn.

          Căn cứ vào kế hoạch của hội đồng nghĩa vụ Quân sự Xã Triệu Thành.

          UBND xã Triệu Thành thông báo đến nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 và cán bộ, nhân dân, ban công tác mặt trận, gia đình các thôn biết và chủ động  thời gian đưa nam thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 về tại hội trường UBND xã.

          -Thời gian đúng 5 giờ 30 phú sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023 để cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đưa thanh niên trúng tuyển NVQS  năm 2023 về huyện để làm lễ tiên đưa thanh niên lên đương nhập ngũ năm 2023 có tên sau đây.

 

1-   Thanh niên Hà Thọ Trung Anh,   Thôn Cát Lợi

2-   Thanh niên Lê Đình Khải,            Thôn Cát Lợi

3-   Thanh niên Hà Đình Lâm             Thôn Trị Bình

4-   Thanh niên Hà Đình Trường,       Thôn Trị Bình

5-   Thanh niên Trần Phú Hoàng        Thôn Sơn Hương

6-   Thanh niên Lê Hửu Vinh             Thôn Trị Bình

 

Kính thưa; Toàn thể cán bô và nhân dân trong xã

Trong nhưng năm qua Thanh niên Triệu Thành luôn hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ Quốc đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Để giữ vững truyền thống tốt đẹp của những năm trước đây  nam thanh niên Triệu Thành trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự quyết tâm phấn đấu đủ quân lên đường nhập ngũ  đạt kết quả 100% chỉ tiêu giao.

 

Thanh niên xã Triệu Thành luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Triệu Thành luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

          HĐNVQS xã yêu cầu cán bộ, nhân dân, ban công tác mặt trận, gia đình các thôn đưa nam thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 về tại hội trường UBND xã đúng thời gian quy định.

         

      Ngày 2 tháng 02 năm 2023

  Bài Viết: Lê Văn Tuấn PCT. UBND xã

 

 

  

Thanh Niên Triệu Thành Lên đường nhập ngũ năm 2023

Đăng lúc: 09/05/2023 08:25:04 (GMT+7)

-Thời gian đúng 5 giờ 30 phú sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023 có mặt tại hội trường UBND xã để cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đưa thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 về huyện để làm lễ tiên đưa thanh niên lên đương nhập ngũ năm 2023 có tên sau đây.

BÀI TUYÊN TRUYỀN


Về đưa nam thanh niên nhập ngũ  năm 2023

                               

                           Triệu Thành, ngày 2 tháng 02 năm 2023

 

          Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Căn cứ vào lệnh nhập ngũ của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Triệu Sơn.

          Căn cứ vào kế hoạch của hội đồng nghĩa vụ Quân sự Xã Triệu Thành.

          UBND xã Triệu Thành thông báo đến nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 và cán bộ, nhân dân, ban công tác mặt trận, gia đình các thôn biết và chủ động  thời gian đưa nam thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 về tại hội trường UBND xã.

          -Thời gian đúng 5 giờ 30 phú sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023 để cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đưa thanh niên trúng tuyển NVQS  năm 2023 về huyện để làm lễ tiên đưa thanh niên lên đương nhập ngũ năm 2023 có tên sau đây.

 

1-   Thanh niên Hà Thọ Trung Anh,   Thôn Cát Lợi

2-   Thanh niên Lê Đình Khải,            Thôn Cát Lợi

3-   Thanh niên Hà Đình Lâm             Thôn Trị Bình

4-   Thanh niên Hà Đình Trường,       Thôn Trị Bình

5-   Thanh niên Trần Phú Hoàng        Thôn Sơn Hương

6-   Thanh niên Lê Hửu Vinh             Thôn Trị Bình

 

Kính thưa; Toàn thể cán bô và nhân dân trong xã

Trong nhưng năm qua Thanh niên Triệu Thành luôn hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ Quốc đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Để giữ vững truyền thống tốt đẹp của những năm trước đây  nam thanh niên Triệu Thành trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự quyết tâm phấn đấu đủ quân lên đường nhập ngũ  đạt kết quả 100% chỉ tiêu giao.

 

Thanh niên xã Triệu Thành luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Triệu Thành luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

          HĐNVQS xã yêu cầu cán bộ, nhân dân, ban công tác mặt trận, gia đình các thôn đưa nam thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 về tại hội trường UBND xã đúng thời gian quy định.

         

      Ngày 2 tháng 02 năm 2023

  Bài Viết: Lê Văn Tuấn PCT. UBND xã

 

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)