Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Ban chỉ huy quân sự tham gia thực hiện Nghị quyết 12 của Huyện ủy Triệu sơn

Ngày 07/06/2024 00:00:00

Phong trào hiến đất mở rộng đường đang được Nhân dân xã Triệu Thành đồng tình hưởng ứng, đến thời điểm trong toàn xã đã nhiều con đường, sáng, xanh sạch đẹp đã được hiện rõ ở các thôn, với vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong toàn xã đã được Nhân dân đồng tình, đồng sức với mục tiêu chỉ có điểm xuất phát không có điểm kết thúc. Hiện tại đến hết tháng 5 năm 2024 tuyến đường của xã đã hoàn thành trên 20 nghìn mét.

 

             HIẾN ĐẤT MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

                                                       Ngày 18 tháng 05 năm 2024                

      Kính thưa: Nhân dân trong toàn xã.

     Phong trào hiến đất mở rộng đường đang được Nhân dân xã Triệu Thành  đồng tình hưởng ứng, đến thời điểm trong toàn xã đã nhiều con đường, sáng,  xanh sạch đẹp đã được hiện rõ ở các thôn, với vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong toàn xã đã được Nhân dân đồng tình, đồng sức với mục tiêu chỉ có điểm xuất phát không có điểm kết thúc.

        Hiện tại đến hết tháng 5 năm 2024 tuyến đường của xã đã hoàn thành trên 20 nghìn mét. 

       Tổng các tuyến đường trên toàn xã đã thực hiện 19. 200m Hiện tại các thôn trong toàn xã đang tích cực nỗ lực thi đua phong trào hiến đất mở rộng đường, nhiều thôn đã xuất sắc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả như, thôn Châu Thành, thôn Cát Lợi, thôn Trị Bình và nhiều thôn khác, đặc biệt nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện để giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân còn chủ động báo cáo với chính quyền cấp trên để tháo dỡ công trình và  hiến đất. Đây là những tấm gương tiêu biểu và trách nhiệm, tự hào của tình đoàn kết khu dân cư, tình đoàn kết để chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Triệu Thành ngày một giàu đẹp.   Nhị quyết 12 của Huyện ủy Triệu Sơn chưa bao giờ dừng lại mỗi ngày  lan tỏa, đi sâu vào đời sống Nhân dân trong toàn huyện. trong đó có Nhân dân xã Triệu Thành đã gặt hái được những kết quả như mong đợi đã được nhân dân đón nhận như một giá trị tất yếu, không vì lợi ích cá nhân, tất cả vì tập thể vì lợi ích chung, vì sự phát triển của xã hội, của thôn, của xã, của quê hương Triệu Thành.  Nghị quyết lần thứ IX Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 xã Triệu Thành đã đề ra với các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm. Cán bộ và Nhân dân trong xã đang nỗ lực thi đua tiếp tục thực hiện, hưởng ứng các phong trào trong đó có phong trào hiến đất mở rộng đường, phong trào xây dựng NTM và các mục tiêu khác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Cùng nhau tạo nên và chứng kiến quê hương Triệu Thành đổi mới giàu đẹp văn minh./.

Tin bài  (CC VH – XH)                                                       Duyệt tin bài                                                                                                                                         

 

  Vũ Trọng Sơn                                      Lê Văn Tuấn                                                      

Ban chỉ huy quân sự tham gia thực hiện Nghị quyết 12 của Huyện ủy Triệu sơn

Đăng lúc: 07/06/2024 00:00:00 (GMT+7)

Phong trào hiến đất mở rộng đường đang được Nhân dân xã Triệu Thành đồng tình hưởng ứng, đến thời điểm trong toàn xã đã nhiều con đường, sáng, xanh sạch đẹp đã được hiện rõ ở các thôn, với vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong toàn xã đã được Nhân dân đồng tình, đồng sức với mục tiêu chỉ có điểm xuất phát không có điểm kết thúc. Hiện tại đến hết tháng 5 năm 2024 tuyến đường của xã đã hoàn thành trên 20 nghìn mét.

 

             HIẾN ĐẤT MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

                                                       Ngày 18 tháng 05 năm 2024                

      Kính thưa: Nhân dân trong toàn xã.

     Phong trào hiến đất mở rộng đường đang được Nhân dân xã Triệu Thành  đồng tình hưởng ứng, đến thời điểm trong toàn xã đã nhiều con đường, sáng,  xanh sạch đẹp đã được hiện rõ ở các thôn, với vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong toàn xã đã được Nhân dân đồng tình, đồng sức với mục tiêu chỉ có điểm xuất phát không có điểm kết thúc.

        Hiện tại đến hết tháng 5 năm 2024 tuyến đường của xã đã hoàn thành trên 20 nghìn mét. 

       Tổng các tuyến đường trên toàn xã đã thực hiện 19. 200m Hiện tại các thôn trong toàn xã đang tích cực nỗ lực thi đua phong trào hiến đất mở rộng đường, nhiều thôn đã xuất sắc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả như, thôn Châu Thành, thôn Cát Lợi, thôn Trị Bình và nhiều thôn khác, đặc biệt nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện để giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân còn chủ động báo cáo với chính quyền cấp trên để tháo dỡ công trình và  hiến đất. Đây là những tấm gương tiêu biểu và trách nhiệm, tự hào của tình đoàn kết khu dân cư, tình đoàn kết để chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Triệu Thành ngày một giàu đẹp.   Nhị quyết 12 của Huyện ủy Triệu Sơn chưa bao giờ dừng lại mỗi ngày  lan tỏa, đi sâu vào đời sống Nhân dân trong toàn huyện. trong đó có Nhân dân xã Triệu Thành đã gặt hái được những kết quả như mong đợi đã được nhân dân đón nhận như một giá trị tất yếu, không vì lợi ích cá nhân, tất cả vì tập thể vì lợi ích chung, vì sự phát triển của xã hội, của thôn, của xã, của quê hương Triệu Thành.  Nghị quyết lần thứ IX Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 xã Triệu Thành đã đề ra với các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm. Cán bộ và Nhân dân trong xã đang nỗ lực thi đua tiếp tục thực hiện, hưởng ứng các phong trào trong đó có phong trào hiến đất mở rộng đường, phong trào xây dựng NTM và các mục tiêu khác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Cùng nhau tạo nên và chứng kiến quê hương Triệu Thành đổi mới giàu đẹp văn minh./.

Tin bài  (CC VH – XH)                                                       Duyệt tin bài                                                                                                                                         

 

  Vũ Trọng Sơn                                      Lê Văn Tuấn