Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Triển khai xây dựng lắp đặt hệ thống mạng wifi tại các thôn trên địa bàn huyện xã Triệu Thành

Ngày 21/09/2023 00:00:00

Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 1634/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai dịch vụ Internet và Truyền hình MyTV đến các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Công văn số 4336/UBND-VHTT ngày 25/8/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về hướng dẫn, triển khai các nội dung, chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 1634/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai dịch vụ Internet và Truyền hình MyTV đến các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Công văn số 4336/UBND-VHTT ngày 25/8/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về hướng dẫn, triển khai các nội dung, chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai lắp đặt hệ thống mạng wifi tại các thôn, trên địa bàn xã năm 2023, như sau:

I.                  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

-  Nhằm đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, thiết bị CNTT.

         - Tạo nền tảng số cho xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, và nhân dân các thôn trong thời gian tới.

Đảm bảo tiêu chí 8.1 về Thông tin và truyền thông xây dung Nông thôn mới, chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  giai đoạn 2020 – 2025.

Để nhân dân trong thôn, được tiếp cận với Internet qua mạng wifi của Nhà văn hóa thôn, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trực tuyến về Chuyển đổi số và các công tác tuyên truyền học tập các Nghị quyết của Đảng, Chính quyền các cấp đến từng người dân trên địa bàn:

2. Yêu cầu:

          -    10/10 thôn  trên địa bàn xã Triệu Thành đều được lắp đặt mạng Wifi .

 Có sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty VNPT, đơn vị chủ quản UBND  các xã và các thôn.

-         Các nội dung công việc phải được triển khai hiệu quả, đảm bảo thời

gian, tiến độ đề ra.

II. THỰC HIỆN LẮP ĐẶT MẠNG WIFI TẠI CÁC THÔN THÔN

1. Lắp mới:    Đối với các thôn chưa lắp đặt Internet  đến Nhà văn hóa các thôn: Thực hiện lắp đặt dịch vụ Internet, Truyền hình hội nghị một chiều và Wifi chuyên dụng đáp ứng nhiều người truy cập đồng thời (từ 50 người trở lên) với chính sách ưu đãi, xong trước ngày 15/9/2023.

2.Lắp bổ xung: Đối với các thôn đã lắp đặt Internet đến Nhà văn hóa các thôn: Thực hiện lắp đặt bổ sung Wifi chuyên dụng đáp ứng số lượng nhiều người truy cập đồng thời (từ

50 người trở lên) với chính sách ưu đãi, xong trước ngày 20/9/2023.

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

 -Tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ,đảng viên và Nhân dân trong thôn trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chính quyền số, xã hội số, kinh tế số tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu công việc, phát triển theo  xu hướng hiện đại.

Xây dựng, thiết lập các hệ thống đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tin học hóa, thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp hướng tới Chính quyền điện tử.

        -  Ứng dụng và phát triển công nghệ số đồng bộ, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đề cao vai trò quản lý, lãnh đạo, đảm bảo an toàn thông tin mạng và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ số.

Mục tiêu cụ thể

         -  Xây dựng và lắp đặt hoàn thiện intrnet kết nối mạng Wifi  hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đến nhà văn hóa các thôn

- Phối hợp, hỗ trợ việc đào tạo, tập huấn, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng để Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Từ đó, trở thành những tuyên truyền viên, những người trực tiếp hướng dẫn, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của xã đến người dân địa phương.

- Hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng và các địa phương thiết lập kênh thông tin để phục vụ cho hoạt động. Thiết lập và tham gia quản trị các nhóm mạng xã hội Tổ công nghệ số cộng đồng để thuận tiện cho việc trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp thông tin; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD, kích hoạt định danh điện tử, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sổ sức khoẻ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số điện tử, cái đặt ứng dụng chuyển đổi số (ThanhHoaS).

- Hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng với nhiệm vụ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” biết, hiểu và thực hiện 5 nội dung cơ bản: (1)Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; (2) Mua sắm trực tuyến; (3) Thanh toán trực tuyến; (4) Tự bảo vệ mình trên không gian mạng; (5) Sử dụng nền tảng số khác.

- Hỗ trợ và cung cấp cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các phương tiện, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin với chính sách ưu đãi. Bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ: Dịch vụ di động Vinaphone cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số, Internet cáp quang, Truyền hình MyTV và các dịch vụ nền tảng chuyển đổi số khác.

- Phối hợp, hỗ trợ thường xuyên, lâu dài với các Tổ công nghệ số cộng đồng, UBND các xã, trong suốt quá trình hoạt động

III. NỘI DUNG

- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin:

- Đầu tư, lắp đặt hỗ trợ miễn phí,  công nghệ thông tin mạng wifi tại 10 thôn, xã Triệu Thành.

- Thiết lập đường truyền internet với băng thông 200Mbps.

- Địa điểm triển khai: Tại 10 thôn.

- Thời gian triển khai: Tháng 9 năm 2023

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

          - Lắp đặt mạng wifi hỗ trợ miễn phí

 - Giá cước thuê bao: 195. 000/ tháng.

- Thanh toán 6 tháng được khuyến mãi tháng thứ 7.

- Kinh phí thuê bao hằng tháng các thôn tự chi trả, bằng các nguồn vận động xã hội hóa hoặc đóng góp của nhân dân.

          - Tiền cước thuê bao các thôn nộp về kế toán ngân sách xã, sau đó kế toán ngân sách có trách nhiệm thanh toán lại cho công ty.


Trên đây là Kế hoạch Triển khai lắp đặt thống mạng wifi tại các thôn trên địa bàn xã Triệu Thành. Đề nghị các thôn, đơn vị Viễn thông Triệu Sơn và UBND các xã, căn cứ triển khai thực hiện đạt kết quả./.


Nơi nhận:

- Phòng Văn hóa thông tin (B/c)                                                 

- TTĐU – TTHĐND (b/c);

- UBMTTQ & các tổ chức CT;

- Các đơn vị, ngành liên quan;

- 10 đơn vị thôn;

- Lưu: VPUB.
                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                    CHỦ TỊCH


 

                                                                                 Lê Văn Hoàng

Triển khai xây dựng lắp đặt hệ thống mạng wifi tại các thôn trên địa bàn huyện xã Triệu Thành

Đăng lúc: 21/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 1634/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai dịch vụ Internet và Truyền hình MyTV đến các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Công văn số 4336/UBND-VHTT ngày 25/8/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về hướng dẫn, triển khai các nội dung, chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 1634/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai dịch vụ Internet và Truyền hình MyTV đến các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Công văn số 4336/UBND-VHTT ngày 25/8/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về hướng dẫn, triển khai các nội dung, chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai lắp đặt hệ thống mạng wifi tại các thôn, trên địa bàn xã năm 2023, như sau:

I.                  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

-  Nhằm đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, thiết bị CNTT.

         - Tạo nền tảng số cho xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, và nhân dân các thôn trong thời gian tới.

Đảm bảo tiêu chí 8.1 về Thông tin và truyền thông xây dung Nông thôn mới, chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  giai đoạn 2020 – 2025.

Để nhân dân trong thôn, được tiếp cận với Internet qua mạng wifi của Nhà văn hóa thôn, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trực tuyến về Chuyển đổi số và các công tác tuyên truyền học tập các Nghị quyết của Đảng, Chính quyền các cấp đến từng người dân trên địa bàn:

2. Yêu cầu:

          -    10/10 thôn  trên địa bàn xã Triệu Thành đều được lắp đặt mạng Wifi .

 Có sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty VNPT, đơn vị chủ quản UBND  các xã và các thôn.

-         Các nội dung công việc phải được triển khai hiệu quả, đảm bảo thời

gian, tiến độ đề ra.

II. THỰC HIỆN LẮP ĐẶT MẠNG WIFI TẠI CÁC THÔN THÔN

1. Lắp mới:    Đối với các thôn chưa lắp đặt Internet  đến Nhà văn hóa các thôn: Thực hiện lắp đặt dịch vụ Internet, Truyền hình hội nghị một chiều và Wifi chuyên dụng đáp ứng nhiều người truy cập đồng thời (từ 50 người trở lên) với chính sách ưu đãi, xong trước ngày 15/9/2023.

2.Lắp bổ xung: Đối với các thôn đã lắp đặt Internet đến Nhà văn hóa các thôn: Thực hiện lắp đặt bổ sung Wifi chuyên dụng đáp ứng số lượng nhiều người truy cập đồng thời (từ

50 người trở lên) với chính sách ưu đãi, xong trước ngày 20/9/2023.

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

 -Tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ,đảng viên và Nhân dân trong thôn trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chính quyền số, xã hội số, kinh tế số tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu công việc, phát triển theo  xu hướng hiện đại.

Xây dựng, thiết lập các hệ thống đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tin học hóa, thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp hướng tới Chính quyền điện tử.

        -  Ứng dụng và phát triển công nghệ số đồng bộ, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đề cao vai trò quản lý, lãnh đạo, đảm bảo an toàn thông tin mạng và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ số.

Mục tiêu cụ thể

         -  Xây dựng và lắp đặt hoàn thiện intrnet kết nối mạng Wifi  hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đến nhà văn hóa các thôn

- Phối hợp, hỗ trợ việc đào tạo, tập huấn, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng để Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Từ đó, trở thành những tuyên truyền viên, những người trực tiếp hướng dẫn, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của xã đến người dân địa phương.

- Hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng và các địa phương thiết lập kênh thông tin để phục vụ cho hoạt động. Thiết lập và tham gia quản trị các nhóm mạng xã hội Tổ công nghệ số cộng đồng để thuận tiện cho việc trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp thông tin; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD, kích hoạt định danh điện tử, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sổ sức khoẻ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số điện tử, cái đặt ứng dụng chuyển đổi số (ThanhHoaS).

- Hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng với nhiệm vụ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” biết, hiểu và thực hiện 5 nội dung cơ bản: (1)Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; (2) Mua sắm trực tuyến; (3) Thanh toán trực tuyến; (4) Tự bảo vệ mình trên không gian mạng; (5) Sử dụng nền tảng số khác.

- Hỗ trợ và cung cấp cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các phương tiện, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin với chính sách ưu đãi. Bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ: Dịch vụ di động Vinaphone cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số, Internet cáp quang, Truyền hình MyTV và các dịch vụ nền tảng chuyển đổi số khác.

- Phối hợp, hỗ trợ thường xuyên, lâu dài với các Tổ công nghệ số cộng đồng, UBND các xã, trong suốt quá trình hoạt động

III. NỘI DUNG

- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin:

- Đầu tư, lắp đặt hỗ trợ miễn phí,  công nghệ thông tin mạng wifi tại 10 thôn, xã Triệu Thành.

- Thiết lập đường truyền internet với băng thông 200Mbps.

- Địa điểm triển khai: Tại 10 thôn.

- Thời gian triển khai: Tháng 9 năm 2023

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

          - Lắp đặt mạng wifi hỗ trợ miễn phí

 - Giá cước thuê bao: 195. 000/ tháng.

- Thanh toán 6 tháng được khuyến mãi tháng thứ 7.

- Kinh phí thuê bao hằng tháng các thôn tự chi trả, bằng các nguồn vận động xã hội hóa hoặc đóng góp của nhân dân.

          - Tiền cước thuê bao các thôn nộp về kế toán ngân sách xã, sau đó kế toán ngân sách có trách nhiệm thanh toán lại cho công ty.


Trên đây là Kế hoạch Triển khai lắp đặt thống mạng wifi tại các thôn trên địa bàn xã Triệu Thành. Đề nghị các thôn, đơn vị Viễn thông Triệu Sơn và UBND các xã, căn cứ triển khai thực hiện đạt kết quả./.


Nơi nhận:

- Phòng Văn hóa thông tin (B/c)                                                 

- TTĐU – TTHĐND (b/c);

- UBMTTQ & các tổ chức CT;

- Các đơn vị, ngành liên quan;

- 10 đơn vị thôn;

- Lưu: VPUB.
                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                    CHỦ TỊCH


 

                                                                                 Lê Văn Hoàng