Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

TIN BÀI - Triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã triệu thành

Ngày 08/07/2024 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số: 473/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND xã Triệu Thành về việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã Triệu Thành.

     

 Thực hiện Kế hoạch số: 473/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND xã Triệu Thành về việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã Triệu Thành.

      Thời gian thực hiện từ ngày 05-25/7/2024, các Tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú đã hướng dẫn, cài đặt cho công dân trên địa bàn xã với chỉ tiêu năm 2024 là 1.607 chữ ký số cá nhân.

      Chữ ký số giúp tăng cường bảo mật; cung cấp phương pháp bảo đảm an toàn cho giao dịch điện tử với kỹ thuật, công nghệ mật mã cao; xác thực người ký, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Chữ ký số cũng giúp việc xử lý hoàn toàn trực tuyến, không cần phải ký tay hoặc vận chuyển tài liệu giấy thủ công. 

      Việc triển khai sử dụng chữ ký số đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân như tăng cường bảo mật; giảm chi phí hoạt động, cải thiện năng suất; nâng cao trải nghiệm người dùng. Với chữ ký số đã được đăng ký, khách hàng có thể yên tâm sử dụng trong mọi hoạt động bao gồm: Giao dịch điện tử trên các hệ thống Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử; xác thực cá nhân trong các giao dịch chứng khoán, ngân hàng; ký số trong các giao dịch hợp đồng điện tử, hợp đồng lao động; đặc biệt là các thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến như: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ, đăng ký kết hôn và 1 số thủ tục khác.

       Thực hiện Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là: lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của CĐS. CĐS phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.

       Để thúc đẩy phát triển chữ ký số trên địa bàn, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.          BCĐ chuyển đổi số xã Triệu Thành tiếp tục chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã phân công các thành viên trong tổ hướng dẫn, cài đặt chữ ký số cho công dân tại các nhà văn hoá thôn; đồng thời, trực tiếp đến từng cụm dân cư và hộ gia đình để cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn toàn xã.

        Thời gian cài đặt: buổi chiều từ 14giờ; từ ngày 9/7/2024

        Hình thức tổ chức cài đặt mỗi ngày thực hiện 04 thôn cuốn chiếu từ thôn 1 đến thôn 10 và ngược lại khi chưa đủ chỉ tiêu huyện giao.

       Đài truyền thanh thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Trưởng thôn chủ động thông báo trên loa của thôn.

       BCĐ chuyển đổi số xã Triệu Thành đề nghị công dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã chưa cài đặt chữ ký số, tranh thủ thời gian về các nhà văn hoá thôn để được hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho bản thân, khi đi mang theo điện thoại thông minh và thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử để phục vụ cho việc cài đặt ứng dụng, góp phần đẩy nhanh mục tiêu phát triển kinh tế số, công dân số và xã hội số trên địa bàn xã.

 

           C/C VH- XH                                                             DUYỆT TIN BÀI

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

           Vũ Trọng Sơn                                                                Lê Văn Tuấn

TIN BÀI - Triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã triệu thành

Đăng lúc: 08/07/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số: 473/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND xã Triệu Thành về việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã Triệu Thành.

     

 Thực hiện Kế hoạch số: 473/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND xã Triệu Thành về việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã Triệu Thành.

      Thời gian thực hiện từ ngày 05-25/7/2024, các Tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú đã hướng dẫn, cài đặt cho công dân trên địa bàn xã với chỉ tiêu năm 2024 là 1.607 chữ ký số cá nhân.

      Chữ ký số giúp tăng cường bảo mật; cung cấp phương pháp bảo đảm an toàn cho giao dịch điện tử với kỹ thuật, công nghệ mật mã cao; xác thực người ký, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Chữ ký số cũng giúp việc xử lý hoàn toàn trực tuyến, không cần phải ký tay hoặc vận chuyển tài liệu giấy thủ công. 

      Việc triển khai sử dụng chữ ký số đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân như tăng cường bảo mật; giảm chi phí hoạt động, cải thiện năng suất; nâng cao trải nghiệm người dùng. Với chữ ký số đã được đăng ký, khách hàng có thể yên tâm sử dụng trong mọi hoạt động bao gồm: Giao dịch điện tử trên các hệ thống Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử; xác thực cá nhân trong các giao dịch chứng khoán, ngân hàng; ký số trong các giao dịch hợp đồng điện tử, hợp đồng lao động; đặc biệt là các thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến như: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ, đăng ký kết hôn và 1 số thủ tục khác.

       Thực hiện Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là: lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của CĐS. CĐS phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.

       Để thúc đẩy phát triển chữ ký số trên địa bàn, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.          BCĐ chuyển đổi số xã Triệu Thành tiếp tục chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã phân công các thành viên trong tổ hướng dẫn, cài đặt chữ ký số cho công dân tại các nhà văn hoá thôn; đồng thời, trực tiếp đến từng cụm dân cư và hộ gia đình để cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn toàn xã.

        Thời gian cài đặt: buổi chiều từ 14giờ; từ ngày 9/7/2024

        Hình thức tổ chức cài đặt mỗi ngày thực hiện 04 thôn cuốn chiếu từ thôn 1 đến thôn 10 và ngược lại khi chưa đủ chỉ tiêu huyện giao.

       Đài truyền thanh thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Trưởng thôn chủ động thông báo trên loa của thôn.

       BCĐ chuyển đổi số xã Triệu Thành đề nghị công dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã chưa cài đặt chữ ký số, tranh thủ thời gian về các nhà văn hoá thôn để được hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho bản thân, khi đi mang theo điện thoại thông minh và thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử để phục vụ cho việc cài đặt ứng dụng, góp phần đẩy nhanh mục tiêu phát triển kinh tế số, công dân số và xã hội số trên địa bàn xã.

 

           C/C VH- XH                                                             DUYỆT TIN BÀI

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

           Vũ Trọng Sơn                                                                Lê Văn Tuấn