Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Tập huấn cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã Triệu Thành

Ngày 08/07/2024 00:00:00

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Triệu Thành.

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Triệu Thành.

Thực hiện Quyết định số 1829/ QĐ - UBND của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã.

      Thực hiện công văn số: 1876/UBND- VHTT ngày 05/5/2025 của UBND huyện Triệu Sơn về đẩy mạnh triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn huyện năm 2024.

      UBND xã Triệu Thành xây dựng kế hoạch và triển khai cài đặt ứng chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã.

z5609254489742_7b080c0bc8e1c839ac791d60859cd860.jpg

      Trong đó việc tuyên truyền triển khai nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số và trang bị cho người dân về nền tảng số, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và công dân số. Trong đó có việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân.
Sáng ngày 3.7.2024, Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tooe công nghệ số công đồng, Đoàn viên thanh niên xã Triệu Thành phối hợp với chinh nhánh VNPT Triệu Sơn tổ chức hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân. Thanh niên sẽ là lực lượng nòng cốt để hướng dẫn và cài đặt cho người dân trên địa bàn xã gồm 10 thôn .

Một số hình ảnh tập huấn:

z5609254490857_925f5992423af3cfe163229a38220cf1.jpgz5609254487278_00919d0d40a9183d27ed417c072a8557.jpg

Tập huấn cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã Triệu Thành

Đăng lúc: 08/07/2024 00:00:00 (GMT+7)

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Triệu Thành.

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Triệu Thành.

Thực hiện Quyết định số 1829/ QĐ - UBND của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã.

      Thực hiện công văn số: 1876/UBND- VHTT ngày 05/5/2025 của UBND huyện Triệu Sơn về đẩy mạnh triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn huyện năm 2024.

      UBND xã Triệu Thành xây dựng kế hoạch và triển khai cài đặt ứng chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã.

z5609254489742_7b080c0bc8e1c839ac791d60859cd860.jpg

      Trong đó việc tuyên truyền triển khai nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số và trang bị cho người dân về nền tảng số, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và công dân số. Trong đó có việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân.
Sáng ngày 3.7.2024, Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tooe công nghệ số công đồng, Đoàn viên thanh niên xã Triệu Thành phối hợp với chinh nhánh VNPT Triệu Sơn tổ chức hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân. Thanh niên sẽ là lực lượng nòng cốt để hướng dẫn và cài đặt cho người dân trên địa bàn xã gồm 10 thôn .

Một số hình ảnh tập huấn:

z5609254490857_925f5992423af3cfe163229a38220cf1.jpgz5609254487278_00919d0d40a9183d27ed417c072a8557.jpg