Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

Kế hoạch tập huấn CĐS năm 2024 xã Triệu Thành

Ngày 02/04/2024 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 20/01/2024 về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn xã Triệu Thành trên địa bàn; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND xã Triệu Thành về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025 của Trung tâm Học tập cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức lớp học phổ biến kiến thức và mô hình về chuyển đổi số với những nội dung cụ thể như sau

Thực hiện Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 20/01/2024 về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn Triệu Thành trên địa bàn; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND Triệu Thành về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025 của Trung tâm Học tập cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức lớp học phổ biến kiến thức và mô hình về chuyển đổi số với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU

- Căn cứ NQ của Đảng ủy xã Triệu Thành khóa IX nhiệm kỳ 2020- 2025, NQ HĐND xã khóa IX nhiệm kỳ 2021- 2026; Chương trình hành động của UBND xã nhu cầu học tập của nhân dân địa phương.

-   Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa , các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra tại các văn bản chỉ đạo các cấp ngành và chính quyền địa phương.

-    Nhằm nâng cao ý thức, thay đổi nhận thức về chuyển đổi số và tầm quan trọng cảu chuyển đổi số trogn giai đoạn hiện nay, nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp, để các nhân, tổ chức mở rộng hội tiếp cận với công nghệ số và sàn thương mại điện tử, giúp người dân dễ dàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số.

II.    NỘI DUNG:

1.     Thành phần dự tập huấn:

Cấp huyện:

-   Đại diện BCĐ CĐS huyện.

-   Đại diện lãnh đạo Phòng VHTT huyện

Cấp xã:

-   Thường trực Đảng ủy, HĐND;Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ.

-   Các thành viên BCĐ CĐS;

-   Trưởng, phó các Ban ngành, đoàn thể, Cán bộ, công chức UBND;

-   Tổ Công nghệ số.

-   Các tổ chức, sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn;

-   Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

2.  Đối tượng học tập:

-   Các thành viên BCĐ CĐS;

-   Cán bộ, công chức UBND;

-   Tổ Công nghệ số.

-   Các tổ chức, sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn;

-   Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

 

. Thời gian địa điểm tập huấn:

Thời gian: 1 ngày Thứ 3, ngày 17/4/2024 Địa điểm: Tại hội trường UBND Triệu Thành

 

4. Nội dung chương trình tập huấn:

Tổ chức hoạt động phổ biến kiến thức về chuyển đổi số Tài liệu tập huấn bao gồm:

-     Các văn bản như: Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; 5447/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và tự xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình số 54/CTr-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông…. các văn bản chỉ đạo của tỉnh , huyện, địa phương về chuyển đổi số và các kết quả triển khai thực hiện.

Lớp tập huấn nêu các nội dung chính trong các văn trên và hướng dẫn đối tượng tập huấn các nội dung như:

-   Sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dung tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh….); tương tác với chính quyền thông qua môi trường số (tiếp nhận thông báo từ chính quyền; gửi phản ánh, kiến nghị với chính quyền thông qua môi trường số…).

-   Hướng dẫn tạo tài khoản, viết bài, chụp ảnh, xây dựng các video quảng về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội.

-   Hướng dẫn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các nền tảng số Quốc gia để chuyển đổi số; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và tự xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình số 54/CTr-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III.     KINH PHÍ

Thực hiện theo quy định hiện hành

IV.       PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Giảng viên về hỗ trợ giảng:

+Mời đồng chí Nguyễn Tài Thúc ( Công chức Văn phòng UBND huyện) – Giảng viên;

+ Đ/c Phạm Thị Phượng – CC VHXH: Phụ trách nội dung thông qua các Văn bản về chuyển đổi số và hỗ trợ giảng mục tạo tài khoản, viết bài, chụp ảnh, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng hội.

+ Đ/c Thị Hiền Công chức Địa chính : Phụ trách các nội dung về lĩnh vực doanh nghiệp , mục hướng dẫn, các doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng các

 


nền tảng số Quốc gia để chuyển đổi số; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và tự xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình số 54/CTr-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Đ/c Thị Thúy – Công chức VPTT: Phụ trách các nội dung và hỗ trợ hướng dẫn cho các doanh nghiệp mục Sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dung tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh….); tương tác với chính quyền thông qua môi trường số (tiếp nhận thông báo từ chính quyền; gửi phản ánh, kiến nghị với chính quyền thông qua môi trường số…).

Phối hợp với các bộ phận, cán bộ liên quan và VHXH lập danh sách học viên lớp tập huấn.

Chuẩn bị tài liệu, in ấn tài liệu và chuẩn bị các nội dung cần thiết phục vụ công tác tập huấn.

+ Đ/c Đỗ Hữu Long – Trưởng Công an xã; Lê Thanh Hòa cán bộ Tư pháp xã Hỗ trợ các nội dung về mục phối hợp với Kiều Thị Tuyết – Công chức VPTT hỗ trợ hướng dẫn cho các doanh nghiệp mục Sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dung tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh….); tương tác với chính quyền thông qua môi trường số (tiếp nhận thông báo từ chính quyền; gửi phản ánh, kiến nghị với chính quyền thông qua môi trường số…).

 . Cán bộ Đài truyền thanh.

Thông báo Kế hoạch tập huấn trên hệ thống truyền thanh để nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn biết và tham gia tập huấn theo quy định.

4. Cán bộ Văn phòng UBND

Tổ chức mời các thành phần tham dự lớp tập huấn theo danh sách do cán bộ chuyên môn đã lập.

Hỗ trợ chuẩn bị sở, vật chất trang thiết bị giảng dậy trong quá trình tập

huấn.

 

Trên đây là Kế hoạch lớp học Phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số năm 2024 tại Trung Tâm học tập cộng đồng, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

-  TT ĐU- HĐND ;

-  BCĐ CĐS, Tổ CNSCĐ;

-  Các ngành đoàn thể;

-  Các thôn;

-  Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ;                                                                                     Lê Văn Hoàng

-  Lưu: VT. BCĐ, Trung tâm HTCĐ.

 

 

 

    Lê Văn Hoàng

Kế hoạch tập huấn CĐS năm 2024 xã Triệu Thành

Đăng lúc: 02/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 20/01/2024 về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn xã Triệu Thành trên địa bàn; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND xã Triệu Thành về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025 của Trung tâm Học tập cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức lớp học phổ biến kiến thức và mô hình về chuyển đổi số với những nội dung cụ thể như sau

Thực hiện Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 20/01/2024 về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn Triệu Thành trên địa bàn; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND Triệu Thành về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025 của Trung tâm Học tập cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức lớp học phổ biến kiến thức và mô hình về chuyển đổi số với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU

- Căn cứ NQ của Đảng ủy xã Triệu Thành khóa IX nhiệm kỳ 2020- 2025, NQ HĐND xã khóa IX nhiệm kỳ 2021- 2026; Chương trình hành động của UBND xã nhu cầu học tập của nhân dân địa phương.

-   Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa , các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra tại các văn bản chỉ đạo các cấp ngành và chính quyền địa phương.

-    Nhằm nâng cao ý thức, thay đổi nhận thức về chuyển đổi số và tầm quan trọng cảu chuyển đổi số trogn giai đoạn hiện nay, nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp, để các nhân, tổ chức mở rộng hội tiếp cận với công nghệ số và sàn thương mại điện tử, giúp người dân dễ dàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số.

II.    NỘI DUNG:

1.     Thành phần dự tập huấn:

Cấp huyện:

-   Đại diện BCĐ CĐS huyện.

-   Đại diện lãnh đạo Phòng VHTT huyện

Cấp xã:

-   Thường trực Đảng ủy, HĐND;Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ.

-   Các thành viên BCĐ CĐS;

-   Trưởng, phó các Ban ngành, đoàn thể, Cán bộ, công chức UBND;

-   Tổ Công nghệ số.

-   Các tổ chức, sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn;

-   Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

2.  Đối tượng học tập:

-   Các thành viên BCĐ CĐS;

-   Cán bộ, công chức UBND;

-   Tổ Công nghệ số.

-   Các tổ chức, sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn;

-   Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

 

. Thời gian địa điểm tập huấn:

Thời gian: 1 ngày Thứ 3, ngày 17/4/2024 Địa điểm: Tại hội trường UBND Triệu Thành

 

4. Nội dung chương trình tập huấn:

Tổ chức hoạt động phổ biến kiến thức về chuyển đổi số Tài liệu tập huấn bao gồm:

-     Các văn bản như: Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; 5447/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và tự xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình số 54/CTr-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông…. các văn bản chỉ đạo của tỉnh , huyện, địa phương về chuyển đổi số và các kết quả triển khai thực hiện.

Lớp tập huấn nêu các nội dung chính trong các văn trên và hướng dẫn đối tượng tập huấn các nội dung như:

-   Sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dung tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh….); tương tác với chính quyền thông qua môi trường số (tiếp nhận thông báo từ chính quyền; gửi phản ánh, kiến nghị với chính quyền thông qua môi trường số…).

-   Hướng dẫn tạo tài khoản, viết bài, chụp ảnh, xây dựng các video quảng về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội.

-   Hướng dẫn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các nền tảng số Quốc gia để chuyển đổi số; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và tự xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình số 54/CTr-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III.     KINH PHÍ

Thực hiện theo quy định hiện hành

IV.       PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Giảng viên về hỗ trợ giảng:

+Mời đồng chí Nguyễn Tài Thúc ( Công chức Văn phòng UBND huyện) – Giảng viên;

+ Đ/c Phạm Thị Phượng – CC VHXH: Phụ trách nội dung thông qua các Văn bản về chuyển đổi số và hỗ trợ giảng mục tạo tài khoản, viết bài, chụp ảnh, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng hội.

+ Đ/c Thị Hiền Công chức Địa chính : Phụ trách các nội dung về lĩnh vực doanh nghiệp , mục hướng dẫn, các doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng các

 


nền tảng số Quốc gia để chuyển đổi số; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và tự xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình số 54/CTr-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Đ/c Thị Thúy – Công chức VPTT: Phụ trách các nội dung và hỗ trợ hướng dẫn cho các doanh nghiệp mục Sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dung tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh….); tương tác với chính quyền thông qua môi trường số (tiếp nhận thông báo từ chính quyền; gửi phản ánh, kiến nghị với chính quyền thông qua môi trường số…).

Phối hợp với các bộ phận, cán bộ liên quan và VHXH lập danh sách học viên lớp tập huấn.

Chuẩn bị tài liệu, in ấn tài liệu và chuẩn bị các nội dung cần thiết phục vụ công tác tập huấn.

+ Đ/c Đỗ Hữu Long – Trưởng Công an xã; Lê Thanh Hòa cán bộ Tư pháp xã Hỗ trợ các nội dung về mục phối hợp với Kiều Thị Tuyết – Công chức VPTT hỗ trợ hướng dẫn cho các doanh nghiệp mục Sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dung tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh….); tương tác với chính quyền thông qua môi trường số (tiếp nhận thông báo từ chính quyền; gửi phản ánh, kiến nghị với chính quyền thông qua môi trường số…).

 . Cán bộ Đài truyền thanh.

Thông báo Kế hoạch tập huấn trên hệ thống truyền thanh để nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn biết và tham gia tập huấn theo quy định.

4. Cán bộ Văn phòng UBND

Tổ chức mời các thành phần tham dự lớp tập huấn theo danh sách do cán bộ chuyên môn đã lập.

Hỗ trợ chuẩn bị sở, vật chất trang thiết bị giảng dậy trong quá trình tập

huấn.

 

Trên đây là Kế hoạch lớp học Phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số năm 2024 tại Trung Tâm học tập cộng đồng, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

-  TT ĐU- HĐND ;

-  BCĐ CĐS, Tổ CNSCĐ;

-  Các ngành đoàn thể;

-  Các thôn;

-  Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ;                                                                                     Lê Văn Hoàng

-  Lưu: VT. BCĐ, Trung tâm HTCĐ.

 

 

 

    Lê Văn Hoàng