Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

báo cáo phần mềm ATTT mạng

Ngày 09/05/2024 00:00:00

Phiếu khảo sát Hạ tầng, phần mềm ATTT và nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại xã Triêu Thành, huyện Triệu Sơn

 Hạ tầng, phần mềm ATTT và nguồn nhân lực công nghệ thông tin

tại xã Triêu Thành, huyện Triệu Sơn

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan cung cấp thông tin: UBND Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Sơn

2. Đầu mối liên hệ:

- Họ và tên:      Nguyễn Thị Thúy

- Đơn vị: UBND xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chức vụ:  CC.Văn phòng - TK

- Thông tin liên hệ: Điện thoại: – DĐ:0867657283

- Thư điện tử: trieuthanh.trieuson@thanhhoa.gov.vn.

3.  Mô hình tổ chức và hoạt động

3.1. Hiện trạng nhân lực của đơn vị: 11

            - Tổng số nhân lực của đơn vị: 11

            - Phân loại nhân lực đơn vị theo chuyên môn: 0

                        + Có chuyên môn về công nghệ thông tin: 0

            - Phân loại nhân lực đơn vị theo trình độ: 0

                        + Có trình độ trên đại học: 0

                        + Có trình độ đại học, cao đẳng: 11

                        + Có trình độ khác: 0

3.2. Đơn vị đã ban hành Quy trình quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống mạng theo Hồ sơ đề xuất cấp độ hay chưa?

£                                       Không R

3.3. Đơn vị đã được trang bị giải pháp phát hiện và xử lý các sự  cố mất an toàn thông tin hay chưa?

£                                       Không R

II. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG, PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

1. Khảo sát thông tin về hệ thống thông tin

1.1. Thông tin khảo sát hệ thống mạng

1.1.1. Mô hình kết nối mạng hiện có  đã được triển khai theo hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin đã được phê duyệt hay chưa?

£                                       Không R

1.1.2. Đơn vị đã triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng hay không?

£                                       Không R

            Nếu có thì điền thông tin vào bảng sau:

STT

Tên nhà cung cấp dịch vụ

Dung lượng đường truyền

1

 

 

1.1.3. Thông tin đường truyền kết nối Internet:

STT

Tên nhà cung cấp dịch vụ

Dung lượng đường truyền

Mục đích sử dụng

1

VNPT Thanh Hóa

Xem hợp đồng dung lượng đã ký

Cung cấp Internet cho tầng 1 cơ quan

2

VNPT Thanh Hóa

Xem hợp đồng dung lượng đã ký

Cung cấp Internet cho tầng 3 cơ quan

3

VNPT Thanh Hóa

 

Xem hợp đồng dung lượng đã ký

Cung cấp Internet cho tầng 3 cơ quan

2. Khảo sát thiết bị, phần mềm An toàn thông tin

2.1. Thiết bị an toàn thông tin

2.1.1. Tường lửa (Firewall)

- Đơn vị đã được trang bị thiết bị tường lưởng hay chưa ?

£                                       Không R

- Nếu có thì cung cấp thông tin như bảng sau:

STT

Model thiết bị

Hãng sản xuất

Số lượng

1         

 

 

 

 

2.1.2. Thiết bị mạng ( Switch,  Bộ phátWifi,…)

Cung cấp danh sách các thiết bị như bảng sau:

STT

Model thiết bị

Hãng sản xuất

Số lượng

1         

Switch TP Link

TP Link

2

2         

 

 

 

 

2.1.3. Khảo sát thông tin lớp thiết bị đầu cuối

- Số lượng máy tính kết nối internet/ Tổng số lượng máy tính tại đơn vị: 11/11.

- Cung cấp danh sách các máy tính kết nối Internet như bảng sau:

STT

Model thiết bị/ Cấu hình cơ bản

Vị trí sử dụng (phòng, ban)

Hệ điều hành

Cài đặt phần mềm an toàn thông tin

Tên phần mềm

Hãng Sản xuất

Bản quyền

1

LUAN

COMPUTERPC

Lê Văn Hoàng

Chủ tịch UBND

Windows 7

Không có

Không có

Không có

2

ADMIN

Lê Văn  Tuấn

PCT. UBND

Windows 10

Không có

Không có

Không có

3

DESKTOP-GEC4BIQ

Lữ Quốc Quý

PCT. UBND

Windows 10

Không có

Không có

Không có

4

DESKTOP-7RQNSAV

Nguyễn Thị Thúy

CC.Văn phòng TK

Windows 10

Không có

Không có

Không có

5

DESKTOP-GEC4BIQ

Lê Văn Cương

CC. Văn Phòng

Windows 10

Không có

Không có

Không có

6

DESKTOP-GEC4BIQ

Lê Thị Nhung

CC.Tư pháp -HT

Windows 10

Không có

Không có

Không có

7

DESKTOP-GEC4BIQ

Nguyễn Thị Lê

CC.VHXH, Chính sách

Windows 10

Không có

Không có

Không có

8

21AK22-COM

Vũi Trọng Sơn

CC.Văn hóa-XH

Windows 10

Không có

Không có

Không có

9

DESKTOP-GEC4BIQ

Lê Thị Thảo

CC.Kế toán

Windows 10

Không có

Không có

Không có

10

DESKTOP-GEC4BIQ

Hà Thị Hiền

CC.ĐC- NN

Windows 10

Không có

Không có

Không có

11

DESKTOP-GEC4BIQ

Nguyễn Văn Luyến

CHT. BCHQS xã

Windows 10

Không có

Không có

Không có

 

 

Thanh Hóa, ngày 6 tháng 5 năm 2024

Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

báo cáo phần mềm ATTT mạng

Đăng lúc: 09/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Phiếu khảo sát Hạ tầng, phần mềm ATTT và nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại xã Triêu Thành, huyện Triệu Sơn

 Hạ tầng, phần mềm ATTT và nguồn nhân lực công nghệ thông tin

tại xã Triêu Thành, huyện Triệu Sơn

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan cung cấp thông tin: UBND Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Sơn

2. Đầu mối liên hệ:

- Họ và tên:      Nguyễn Thị Thúy

- Đơn vị: UBND xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chức vụ:  CC.Văn phòng - TK

- Thông tin liên hệ: Điện thoại: – DĐ:0867657283

- Thư điện tử: trieuthanh.trieuson@thanhhoa.gov.vn.

3.  Mô hình tổ chức và hoạt động

3.1. Hiện trạng nhân lực của đơn vị: 11

            - Tổng số nhân lực của đơn vị: 11

            - Phân loại nhân lực đơn vị theo chuyên môn: 0

                        + Có chuyên môn về công nghệ thông tin: 0

            - Phân loại nhân lực đơn vị theo trình độ: 0

                        + Có trình độ trên đại học: 0

                        + Có trình độ đại học, cao đẳng: 11

                        + Có trình độ khác: 0

3.2. Đơn vị đã ban hành Quy trình quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống mạng theo Hồ sơ đề xuất cấp độ hay chưa?

£                                       Không R

3.3. Đơn vị đã được trang bị giải pháp phát hiện và xử lý các sự  cố mất an toàn thông tin hay chưa?

£                                       Không R

II. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG, PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

1. Khảo sát thông tin về hệ thống thông tin

1.1. Thông tin khảo sát hệ thống mạng

1.1.1. Mô hình kết nối mạng hiện có  đã được triển khai theo hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin đã được phê duyệt hay chưa?

£                                       Không R

1.1.2. Đơn vị đã triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng hay không?

£                                       Không R

            Nếu có thì điền thông tin vào bảng sau:

STT

Tên nhà cung cấp dịch vụ

Dung lượng đường truyền

1

 

 

1.1.3. Thông tin đường truyền kết nối Internet:

STT

Tên nhà cung cấp dịch vụ

Dung lượng đường truyền

Mục đích sử dụng

1

VNPT Thanh Hóa

Xem hợp đồng dung lượng đã ký

Cung cấp Internet cho tầng 1 cơ quan

2

VNPT Thanh Hóa

Xem hợp đồng dung lượng đã ký

Cung cấp Internet cho tầng 3 cơ quan

3

VNPT Thanh Hóa

 

Xem hợp đồng dung lượng đã ký

Cung cấp Internet cho tầng 3 cơ quan

2. Khảo sát thiết bị, phần mềm An toàn thông tin

2.1. Thiết bị an toàn thông tin

2.1.1. Tường lửa (Firewall)

- Đơn vị đã được trang bị thiết bị tường lưởng hay chưa ?

£                                       Không R

- Nếu có thì cung cấp thông tin như bảng sau:

STT

Model thiết bị

Hãng sản xuất

Số lượng

1         

 

 

 

 

2.1.2. Thiết bị mạng ( Switch,  Bộ phátWifi,…)

Cung cấp danh sách các thiết bị như bảng sau:

STT

Model thiết bị

Hãng sản xuất

Số lượng

1         

Switch TP Link

TP Link

2

2         

 

 

 

 

2.1.3. Khảo sát thông tin lớp thiết bị đầu cuối

- Số lượng máy tính kết nối internet/ Tổng số lượng máy tính tại đơn vị: 11/11.

- Cung cấp danh sách các máy tính kết nối Internet như bảng sau:

STT

Model thiết bị/ Cấu hình cơ bản

Vị trí sử dụng (phòng, ban)

Hệ điều hành

Cài đặt phần mềm an toàn thông tin

Tên phần mềm

Hãng Sản xuất

Bản quyền

1

LUAN

COMPUTERPC

Lê Văn Hoàng

Chủ tịch UBND

Windows 7

Không có

Không có

Không có

2

ADMIN

Lê Văn  Tuấn

PCT. UBND

Windows 10

Không có

Không có

Không có

3

DESKTOP-GEC4BIQ

Lữ Quốc Quý

PCT. UBND

Windows 10

Không có

Không có

Không có

4

DESKTOP-7RQNSAV

Nguyễn Thị Thúy

CC.Văn phòng TK

Windows 10

Không có

Không có

Không có

5

DESKTOP-GEC4BIQ

Lê Văn Cương

CC. Văn Phòng

Windows 10

Không có

Không có

Không có

6

DESKTOP-GEC4BIQ

Lê Thị Nhung

CC.Tư pháp -HT

Windows 10

Không có

Không có

Không có

7

DESKTOP-GEC4BIQ

Nguyễn Thị Lê

CC.VHXH, Chính sách

Windows 10

Không có

Không có

Không có

8

21AK22-COM

Vũi Trọng Sơn

CC.Văn hóa-XH

Windows 10

Không có

Không có

Không có

9

DESKTOP-GEC4BIQ

Lê Thị Thảo

CC.Kế toán

Windows 10

Không có

Không có

Không có

10

DESKTOP-GEC4BIQ

Hà Thị Hiền

CC.ĐC- NN

Windows 10

Không có

Không có

Không có

11

DESKTOP-GEC4BIQ

Nguyễn Văn Luyến

CHT. BCHQS xã

Windows 10

Không có

Không có

Không có

 

 

Thanh Hóa, ngày 6 tháng 5 năm 2024

Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)