Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
155719

THÔNG BÁO

Ngày 22/02/2022 14:16:09

Quyết định thành lập tổ tư vấn điều trị F0 tại nhà trên đia bàn xã Triệu Thành

Chủ tịch UBND xã Triệu Thành đã ra Quyết định Thanh lập tổ tư Vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã Triệu Thành .

Các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi cần hãy liên hệ 24/24 giờ theo số điện thoại của các tổ phụ trách các thôn đã được phân công theo quyết định.

CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU THÀNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà gồm các tổ và phụ trách các thôn sau:

*Tổ 1 gồm các ông (bà) có tên sau và phụ trách các thôn Thu Phong, Thu Vi, Cát Lợi:

1. Ông Nguyễn Văn Đạt, Y sỹ Trạm y tế xã (SĐT: 0838508394)- Tổ trưởng;

 2. Bà Phạm Thị Hằng, Thôn Thu Phong (SĐT: 0988.254.106) - Thành viên;

 3. Bà Hà Thị Thủy, Thôn Thu Vi (SĐT: 0973916694) - Thành viên;

4. Bà Trịnh Thị Điệp, Thôn Cát Lợi (0978996708) - Thành viên;

 5. Bà Nguyễn Thị Thương, Dược sỹ Thu Phong (SĐT: 0989482979)- Thành viên;

*Tổ 2 gồm các ông (bà) có tên sau và phụ trách các thôn Trị Bình, Bình Định, Châu Thành, Bình Phương:

1. Ông Nguyễn Hữu Nội, Y sỹ Trạm y tế xã (SĐT:0982229836) - Tổ trưởng;

2. Bà Bùi Thị Thơm, Thôn Trị Bình (SĐT:0379282786) - Thành viên;

3. Bà Hà Thị Lăng, Thôn Bình Định (SĐT:0349346822) - Thành viên;

4. Bà Hà Thị Hoa, Thôn Châu Thành (SĐT:0383522603) - Thành viên;

5. Bà Hà Thị Phương, Thôn Bình Phương (SĐT:0383189383) - Thành viên;  

      *Tổ 3 gồm các ông (bà) có tên sau và phụ trách các thôn Sơn Hương, Minh Thành, Sơn Trung:

1. Bà Trịnh Thị Tuyết, Y sỹ Trạm y tế xã (SĐT: 0932362235) - Tổ trưởng;

2. Ông Lê Đăng Tân, Thôn Sơn Hương (SĐT:0368733176) - Thành viên;

3. Ông Trần Văn Hanh, Thôn Sơn Trung (SĐT:0972318860) - Thành viên;

4. Bà Trình Thị Thái, Dược sỹ CátLợi (SĐT:0333678467) - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Huyền, PCT Hội Nông dân (SĐT:0825505277) - Thành viên;

 Điều 2. Nhiệm vụ Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà: tiếp nhận điện thoại (24/24 giờ) để tư vấn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, các ông bà có tên tại điều 1, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin bài; CCVH xã Lê Tuấn 

THÔNG BÁO

Đăng lúc: 22/02/2022 14:16:09 (GMT+7)

Quyết định thành lập tổ tư vấn điều trị F0 tại nhà trên đia bàn xã Triệu Thành

Chủ tịch UBND xã Triệu Thành đã ra Quyết định Thanh lập tổ tư Vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã Triệu Thành .

Các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi cần hãy liên hệ 24/24 giờ theo số điện thoại của các tổ phụ trách các thôn đã được phân công theo quyết định.

CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU THÀNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà gồm các tổ và phụ trách các thôn sau:

*Tổ 1 gồm các ông (bà) có tên sau và phụ trách các thôn Thu Phong, Thu Vi, Cát Lợi:

1. Ông Nguyễn Văn Đạt, Y sỹ Trạm y tế xã (SĐT: 0838508394)- Tổ trưởng;

 2. Bà Phạm Thị Hằng, Thôn Thu Phong (SĐT: 0988.254.106) - Thành viên;

 3. Bà Hà Thị Thủy, Thôn Thu Vi (SĐT: 0973916694) - Thành viên;

4. Bà Trịnh Thị Điệp, Thôn Cát Lợi (0978996708) - Thành viên;

 5. Bà Nguyễn Thị Thương, Dược sỹ Thu Phong (SĐT: 0989482979)- Thành viên;

*Tổ 2 gồm các ông (bà) có tên sau và phụ trách các thôn Trị Bình, Bình Định, Châu Thành, Bình Phương:

1. Ông Nguyễn Hữu Nội, Y sỹ Trạm y tế xã (SĐT:0982229836) - Tổ trưởng;

2. Bà Bùi Thị Thơm, Thôn Trị Bình (SĐT:0379282786) - Thành viên;

3. Bà Hà Thị Lăng, Thôn Bình Định (SĐT:0349346822) - Thành viên;

4. Bà Hà Thị Hoa, Thôn Châu Thành (SĐT:0383522603) - Thành viên;

5. Bà Hà Thị Phương, Thôn Bình Phương (SĐT:0383189383) - Thành viên;  

      *Tổ 3 gồm các ông (bà) có tên sau và phụ trách các thôn Sơn Hương, Minh Thành, Sơn Trung:

1. Bà Trịnh Thị Tuyết, Y sỹ Trạm y tế xã (SĐT: 0932362235) - Tổ trưởng;

2. Ông Lê Đăng Tân, Thôn Sơn Hương (SĐT:0368733176) - Thành viên;

3. Ông Trần Văn Hanh, Thôn Sơn Trung (SĐT:0972318860) - Thành viên;

4. Bà Trình Thị Thái, Dược sỹ CátLợi (SĐT:0333678467) - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Huyền, PCT Hội Nông dân (SĐT:0825505277) - Thành viên;

 Điều 2. Nhiệm vụ Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà: tiếp nhận điện thoại (24/24 giờ) để tư vấn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, các ông bà có tên tại điều 1, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin bài; CCVH xã Lê Tuấn 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)