Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
30
Tuần này:
473
Tháng này:
2486
Tất cả:
88856

ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THÀNH

Ngày 03/11/2020 14:47:36

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THÀNH

Xã Triệu Thành được thành lập vào ngày 20-2-1987, theo Quyết định số 04-QĐ/HĐBT ngày 5-1-1987 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Đảng bộ xã có 14 chi bộ (trong đó có 3 chi bộ ngành nghề), tổng số đảng viên là 173 đồng chí; có 4 tổ chức hội quần chúng. Sự kiện thành lập xã Triệu Thành đã ghi một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của quê hương Triệu Thành. Từ đây Đảng bộ và nhân dân xã Triệu Thành tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời kỳ thuộc xã Hợp Thành, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển về mọi mặt. Huyện uỷ Triệu Sơn đã ra Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời xã Triệu Thành gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Huỳnh được cử làm Bí thư, đồng chí Lê Đình Do được cử làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

Sau hơn nửa năm khi mọi hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền và các đoàn thể từng bước ổn định, thực hiện chỉ đạo của Huyện uỷ Triệu Sơn, ngày 24-9-1987, Đại hội Đảng bộ xã Triệu Thành lần thứ nhất đã được tổ chức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I gồm 13 đồng chí: Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí Lê Văn Huỳnh: Bí thư Đảng uỷ

- Đồng chí Lê Văn Sỹ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đồng chí Phạm Huy Nghênh: uỷ viên Thường vụ, Trực Đảng

Trong suốt 33 năm xây dựng và phát triển. Đảng bộ xã Triệu Thành trải  qua 9 kỳ Đại hội đã lãnh đạo nhân dân địa phương tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Hơn ba chục năm kiên cường khắc phục mọi khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương là cả quá trình phấn đấu gian nan và bền bỉ của biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, các ngành và đoàn thể cùng với nhân dân toàn xã để có được kết quả như ngày hôm nay. Đặc biệt trong 2 nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ và nhân dân Triệu Thành đã tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo nên bước khởi sắc một cách toàn diện, tạo cơ sở vững chắc cho bước phát triển tiếp theo của địa phương trong thời gian tới.

Ngày 17, 18 tháng 5 năm 2020 Đại hội Đảng bộ xã Triệu Thành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 9 gồm 12 đồng chí Đảng ủy viên. Ban Thường vụ có 3 đồng chí gồm:

-         Đồng chí Phạm Thị Nho: Bí thư Đảng bộ

-         Đồng chí Lê Huy Tuấn là Phó Bí thư trực Đảng

-         Đồng chí Hà Văn Tấn là Phó Bí thư – CT UBND xã.

 Đảng bộ có 251 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ gồm 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường, 01 chi bộ Công an. Đảng bộ luôn coi trọng việc đổi mới đội ngũ cán bộ, đánh giá, lựa chọn, bố trí công việc đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố kỷ luật trong Đảng, thực hiện nói và làm theo Nghị quyết của cấp trên và của tập thể…

Qua các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhận thức của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ  được nâng cao; luôn thống nhất nhận thức về tính cấp thiết của việc đổi mới về nhiều mặt thì mới có thể vượt qua khó khăn. Tạo nên sự đổi mới về nhận thức là phải vượt qua tính bảo thủ, sức ỳ của những quan niệm cũ, đề cao tinh thần tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý.

Đại hội đã đề ra Phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển trên các lĩnh vực, đẩy mạnh các hoạt  động văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đảm bảo quốc phòng -  an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phấn đấu xây dựng xã về đích Nông thôn mới vào năm 2021.

Đảng ủy xã Triệu Thành.

 

 

  

ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THÀNH

Đăng lúc: 03/11/2020 14:47:36 (GMT+7)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THÀNH

Xã Triệu Thành được thành lập vào ngày 20-2-1987, theo Quyết định số 04-QĐ/HĐBT ngày 5-1-1987 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Đảng bộ xã có 14 chi bộ (trong đó có 3 chi bộ ngành nghề), tổng số đảng viên là 173 đồng chí; có 4 tổ chức hội quần chúng. Sự kiện thành lập xã Triệu Thành đã ghi một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của quê hương Triệu Thành. Từ đây Đảng bộ và nhân dân xã Triệu Thành tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời kỳ thuộc xã Hợp Thành, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển về mọi mặt. Huyện uỷ Triệu Sơn đã ra Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời xã Triệu Thành gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Huỳnh được cử làm Bí thư, đồng chí Lê Đình Do được cử làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

Sau hơn nửa năm khi mọi hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền và các đoàn thể từng bước ổn định, thực hiện chỉ đạo của Huyện uỷ Triệu Sơn, ngày 24-9-1987, Đại hội Đảng bộ xã Triệu Thành lần thứ nhất đã được tổ chức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I gồm 13 đồng chí: Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí Lê Văn Huỳnh: Bí thư Đảng uỷ

- Đồng chí Lê Văn Sỹ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đồng chí Phạm Huy Nghênh: uỷ viên Thường vụ, Trực Đảng

Trong suốt 33 năm xây dựng và phát triển. Đảng bộ xã Triệu Thành trải  qua 9 kỳ Đại hội đã lãnh đạo nhân dân địa phương tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Hơn ba chục năm kiên cường khắc phục mọi khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương là cả quá trình phấn đấu gian nan và bền bỉ của biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, các ngành và đoàn thể cùng với nhân dân toàn xã để có được kết quả như ngày hôm nay. Đặc biệt trong 2 nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ và nhân dân Triệu Thành đã tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo nên bước khởi sắc một cách toàn diện, tạo cơ sở vững chắc cho bước phát triển tiếp theo của địa phương trong thời gian tới.

Ngày 17, 18 tháng 5 năm 2020 Đại hội Đảng bộ xã Triệu Thành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 9 gồm 12 đồng chí Đảng ủy viên. Ban Thường vụ có 3 đồng chí gồm:

-         Đồng chí Phạm Thị Nho: Bí thư Đảng bộ

-         Đồng chí Lê Huy Tuấn là Phó Bí thư trực Đảng

-         Đồng chí Hà Văn Tấn là Phó Bí thư – CT UBND xã.

 Đảng bộ có 251 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ gồm 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường, 01 chi bộ Công an. Đảng bộ luôn coi trọng việc đổi mới đội ngũ cán bộ, đánh giá, lựa chọn, bố trí công việc đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố kỷ luật trong Đảng, thực hiện nói và làm theo Nghị quyết của cấp trên và của tập thể…

Qua các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhận thức của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ  được nâng cao; luôn thống nhất nhận thức về tính cấp thiết của việc đổi mới về nhiều mặt thì mới có thể vượt qua khó khăn. Tạo nên sự đổi mới về nhận thức là phải vượt qua tính bảo thủ, sức ỳ của những quan niệm cũ, đề cao tinh thần tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý.

Đại hội đã đề ra Phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển trên các lĩnh vực, đẩy mạnh các hoạt  động văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đảm bảo quốc phòng -  an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phấn đấu xây dựng xã về đích Nông thôn mới vào năm 2021.

Đảng ủy xã Triệu Thành.

 

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)